Julkaistu 29.1.2019

Metsähallitukselle ei myönnetty valituslupaa puukartellivahinkoasiassa

Korkein oikeus on 29.1.2019 päättänyt, että Metsähallitukselle ei myönnetä valituslupaa raakapuukartelliasiassa. Korkein oikeus ei perustele valitusluvan hylkääviä päätöksiä.

Näin ollen Helsingin hovioikeuden 21.5.2018 antama tuomio jää lainvoimaiseksi ratkaisuksi asiassa. Metsähallitus luonnollisesti kunnioittaa tehtyä päätöstä, mutta olisi pitänyt erittäin tärkeänä, että kilpailuoikeudellisesti näin yhteiskunnallisesti merkityksellinen ja monimutkainen vahingonkorvausasia olisi käsitelty maan korkeimmassa oikeusistuimessa.

Lisätietoja:

Timo Laitinen, hallituksen puheenjohtaja, Metsähallitus, puh. 0400 603 561
Terhi Koipijärvi, viestintäjohtaja, Metsähallitus, puh. 050 598 9958

Taustaa:

Kilpailuvirasto (nyk. Kilpailu- ja kuluttajavirasto) käynnisti vuonna 2004 UPM:n hakemuksen johdosta mittavan tutkinnan, joka päättyi seuraamusmaksuesitykseen markkinaoikeudelle vuonna 2006. Markkinaoikeuden 4.1.2010 lainvoimaiseksi tulleen ratkaisun mukaan UPM, Metsäliitto Osuuskunta ja Stora Enso olivat ylläpitäneet lainvastaista ostokartellia raakapuun valtakunnallisilla markkinoilla 1997–2004 ja siitä määrättiin maksettavaksi yli 50 miljoonan euron seuraamusmaksut.

Metsäyhtiöiden lainvastaisen toiminnan johdosta Metsähallitus nosti maaliskuussa 2011 kanteen kartelliyhtiöitä vastaan Helsingin käräjäoikeudessa, joka hylkäsi kanteen kesäkuussa 2016 antamallaan tuomiolla. Helsingin hovioikeus antoi ratkaisunsa raakapuukartelliasiassa toukokuussa 2018 ja se ei muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta. Helsingin hovioikeuden ratkaisu osoitti, että kartellin aiheuttaman vahingon toteennäyttäminen on erittäin vaativaa.

  • Vuonna 2004 Kilpailuvirasto käynnisti tutkinnan raakapuukartellista.
  • Vuonna 2006 tutkinta päättyi seuraamusmaksuesitykseen markkinaoikeudelle.
  • Tammikuussa 2010 Markkinaoikeus antoi lainvoimaisen ratkaisun, jonka mukaan UPM, Metsäliitto ja Stora Enso olivat ylläpitäneet lainvastaista ostokartellia.
  • Maaliskuussa 2011 Metsähallitus nosti kanteen kartelliyhtiöitä vastaan Helsingin käräjäoikeudessa.
  • Kesäkuussa 2016 Helsingin käräjäoikeus hylkäsi kanteen.
  • Lokakuussa 2016 Metsähallitus vei käräjäoikeuden päätöksen hovioikeuteen.
  • 21.5.2018 Helsingin hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta.
  • 11.6.2018 Metsähallitus kertoi toimittavansa Helsingin hovioikeuden antamaan tuomioon liittyvän valituslupahakemuksen ja valituksen korkeimpaan oikeuteen valituslupa-ajan puitteissa 20.7.2018 mennessä.
  • 20.7.2018 Metsähallitus on jättänyt valituslupahakemuksen ja valituksen korkeimpaan oikeuteen.
  • 29.1.2019 Korkein oikeus antoi päätöksensä valituslupahakemukseen.