Julkaistu 14.1.2022

Metsähallituksella poimintahakkuita Suomussalmen Yli-Vuokissa

Metsähallituksella on käynnissä metsätyöt Suomussalmen Yli- Vuokissa. Menetelmänä on pääasiassa poimintahakkuut.

Suunnitelmista on kerrottu ennen hakkuiden alkamista Vienan reitti ry:lle, paikalliselle kyläyhdistykselle ja Suomussalmen kunnalle.

Yli-Vuokin virkistyskalastusalue
Yli-Vuokin virkistysalueella männiköitä käsitellään peitteisillä metsänkäsittelymenetelmillä, pääasiassa poimintahakkuin. Käsiteltäviä metsiä on valtaosin harvennettu jo useampaankin kertaan. Tavoitteena on säilyttää maisema eheänä ja puusto elinvoimaisena, sekä vähitellen saada aikaan uutta puusukupolvea entisen puuston alle. Karuilla kankailla monin paikoin on jo alueelle päässyt syntymäänkin taimikkoa.

Syntisenkangas
Syntisenkankaalla käsitellään kaksi metsikkökuviota. Yhdellä metsikkökuviolla poistetaan ylispuita taimikon päältä.
Lisäksi Vienan reitin erityissuunnittelualueella käsitellään poimintahakkuulla 1,8 hehtaarin kokoinen kuvio.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, tiimiesimies Ulla Lehtonen p. 040-7537372