Julkaistu 26.7.2018

Metsää kulotetaan perjantaina Leppävirran Sorsavedellä

Metsähallituksen Luontopalvelut ennallistaa metsää polttamalla Sorsaveden suojelualueella Pohjois-Savossa perjantaina 27.7.2018. Ennallistamispoltto on osa Paahde-Life -hanketta, jossa puurretaan metsäpaloista hyötyvien lajien hyväksi.

Poltosta muodostuu runsaasti savua, joka on havaittavissa laajalla alueella polton aikana ja parin päivän ajan polton jälkeen. Alue sijaitsee Sorsavesi-järven länsirannan Kiviniemessä. (Sijainti WGS84: N62°48,9 E27°28.48,3)

– Kulotus on hallittua tulenkäyttöä luonnonhoidossa. Osaa ihmisiä voi hämmentää, että kulotamme metsäpalovaroituksen aikaan. Mutta kulotus perustuu aina tarkkaan kohdekohtaiseen suunnitteluun, kohteen valmisteluun ja toteutetaan riittävän palokaluston ja osaavan henkilöstön voimin. Kulotus pidetään vähittäisellä sytytyksellä ja palokujien kastelulla koko ajan kontrollissa, kertoo Metsähallituksen suojelubiologi Maaret Väänänen.

– Polttoon ja jälkivartiointiin osallistuu Metsähallituksen apuna paikallinen metsästysseura, jatkaa erikoissuunnittelija Rauli Perkiö Metsähallituksen Luontopalveluista.

Jälkivartiointi voidaan lopettaa vasta ensimmäisen kunnon sateen jälkeen.

Tuli on mitä luonnollisin metsän uudistaja ja ennallistaja. Uusien puusukupolvien syntyminen helpottuu ja taimivaiheen heinittyminen vähenee metsänpohjan palaessa. Lisäksi syntyy kuollutta ja paikoin hiiltynyttä puuta, jolloin saadaan elinympäristöjä lahopuulla ja palaneella puulla eläville lajeille.

– Nämä lajit ovat taantuneet, joten poltto on kädenojennus kulokauniaisille, kaskikeijulle ja muille paloista hyötyville lajeille, kuvailee suojelubiologi Väänänen.

Metsähallituksella on reilut 50 aluetta kattava palojatkumoalueverkosto, jonka avulla pyritään takaamaan palaneiden elinympäristöjen tarjonta eri puolilla Suomea. Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa uhanalaista palolajistoa on säilynyt, koska metsänhoidolliset kulotukset ovat ylläpitäneet palojatkumoa kaskikulttuurin hiipumisen jälkeen.

Lisätietoja:
Suojelubiologi Maaret Väänänen, Metsähallitus, Järvi-Suomen Luontopalvelut, puh. 040 748 3471
Erikoissuunnittelija Rauli Perkiö, Metsähallitus, Järvi-Suomen Luontopalvelut, puh. 040 7082102