Julkaistu 10.3.2020

Matkailun yleissuunnitelmat Evon, Kylmäluoman ja Oulujärven retkeilyalueille

Metsähallitus on käynnistänyt matkailun ja maankäytön yleissuunnitelmien tekemisen Evon, Kylmäluoman ja Oulujärven retkeilyalueille. Viime vuonna valmistui Ruunaan retkeilyalueen vastaava suunnitelma, ja Ruunaalla ollaan nyt aloittamassa alueen kaavoitusta.

– Matkailun yleissuunnitelma täydentää retkeilyalueiden hoito- ja käyttösuunnitelmia nimenomaan matkailun ja maankäytön näkökulmasta, Metsähallituksen kehityspäällikkö Jere Rauhala kertoo. Työn tekee FCG suunnittelu ja tekniikka Oy ja se on jo aloittanut tietojen keräämisen.

– Järjestämme jokaisella alueella huhtikuussa työpajan, johon tulemme kutsumaan matkailun ja yritystoiminnan sekä kuntien edustajia, Rauhala kertoo.

Rauhalan mukaan kaikilla valtion retkeilyalueilla on sama perusongelma. – Retkeilyalueiden sisällä ei ole mahdollisuuksia yksityisiin investointeihin ja etenkin alueiden majoituspalvelut ovat jääneet ajastaan jälkeen. Metsähallitus on muuttanut omaa toimintatapaansa niin, että yksityiset investoinnit sallitaan, mutta ne edellyttävät myös alueiden maankäytön tarkempaa suunnittelua.

Tavoitteena lisätä kestävää matkailua

Matkailun yleissuunnitelmien tarkoituksena on etsiä keinoja, joilla retkeilyalueita voitaisiin kehittää niin, että niillä kävisi enemmän matkailijoita ja matkailijat viipyisivät pidempään. – Tavoitteena on, että kestävä matkailu toisi lisää työpaikkoja ja tuloja aluetalouteen, Rauhala sanoo.

– Matkailijoiden viipymän pidentäminen on tunnistettu Metsähallituksen ilmasto-ohjelmassa yhdeksi tärkeäksi osatekijäksi ilmastoviisaan ja kestävän matkailun kehittämisessä, Rauhala kertoo.

– Kunnat ovat ottaneet matkailun yleissuunnitelmien tekemisen todella positiivisesti vastaan, sillä ne uskovat matkailun tulevaisuuteen, Rauhala sanoo.

– Suomi on listattu maailman onnellisimmaksi ja turvallisimmaksi maaksi ja meillä on maailman puhtain ilma, Suomi kiinnostaa kansainvälisiä matkailijoita, Rauhala sanoo. – Kansainväliset matkailijat haluavat majoittua kahden hengen huoneessa, he haluavat syödä hyvää ruokaa ja he haluavat monipuolisia palveluita. Jotta retkeilyalueet voisivat vastata näihin toiveisiin, niitä pitää kehittää, Rauhala jatkaa.

Kehittämisen on Rauhalan mukaan alettava majoituspalveluista, sillä vain ne voivat olla riittävän suuria ja houkutella ympärilleen pienempiä palveluiden tuottajia.

Alueiden erityispiirteet huomioidaan

Matkailun yleissuunnitelmien ratkaisut vaihtelevat paikallisten olosuhteiden, liikenneyhteyksien ja luonnon mukaan. – Jokaisen työpajan osallistujat voivat omalla osaamisellaan ja kokemuksellaan vaikuttaa suunnitelmaan niin, että se on juuri kyseiselle alueelle sopiva, Rauhala kertoo.

Kaikilla kolmella nyt suunniteltavalla retkeilyalueella on omat vahvuutensa. Kylmäluoma on luonnoltaan todella kaunis ja erämainen. Evo sijaitsee puolentoista tunnin päässä Helsingistä ja edustaa eteläsuomalaista metsäluontoa, Oulujärven hiekkarannat taas ovat vertaansa vailla. – Jokainen näistä ansaitsee oman suunnitelmansa tulevaisuuden kestävälle matkailulle.

Matkailun yleissuunnitelmien valmistuttua alueille tehdään mieluiten osayleiskaava. Se tarkoittaa sitä, että alueiden toimintojen kokonaisuus mietitään valmiiksi, mutta tuleville yrittäjille jätetään mahdollisuus vaikuttaa yksityiskohtiin. – Näin yritykset voivat rakentaa oman strategiansa mukaisesti ja niillä on parhaat mahdollisuudet onnistumiseen, Rauhala sanoo.

Lisätiedot
Kehityspäällikkö Jere Rauhala, Metsähallitus Kiinteistökehitys, jere.rauhala@metsa.fi, 0400 825 983