Julkaistu 25.7.2023

Maskun Karevansuon suoluontoa palautetaan ennallistamalla

Maskussa sijaitseva Karevansuon luonnonsuojelualue on pohjavesivaikutteinen suoallas, jonka luontoa autetaan säilymään kunnostamalla niitä osia, joita on aiempina vuosikymmeninä yritetty ojittamalla kuivattaa metsätalouskäyttöön ja turpeennostoon. Karevansuon ennallistamistyö tehdään tänä kesänä konetyönä. Kaivinkone raivaa ensin pienpuustoa ojalinjoilta, jotta täyttötyö voidaan tehdä helpommin.

Suon paluu

Ennallistaminen hyödyttää soilla eläviä lajeja. Alun perin Karevansuo on ollut luonnontilaisena keskustastaan avointa, pääosin nevaa ja harvapuustoista rämettä. Suon laiteilla on ohutturpeisia, kuusivaltaisia korpia ja soistumia mutta myös pohjavesivaikutteisia koivu- ja tervaleppäluhtia. Suo on ojitettu tiheästi ja ojat ovat niin vanhaa alkuperää, että vesitasapaino, kasvillisuus ja puusto ovat muuttuneet hyvin paljon alkuperäisestä. Alueen kaakkoisosissa on myös vanhoja turpeennostoalueita. Ne jäävät pääosin vesialtaiksi.

– Ennallistamisen odotetaan elvyttävän alueen taantunutta ja osin kadonnutta suolajistoa, sanoo Johanna Ruusunen Metsähallituksen Luontopalveluista.

Suolammikoita, ruohotuppaita ja pieniä mäntyjä.
Ennallistettu räme yksi vuosi ennallistamistoimien jälkeen. Kuva: Johanna Ruusunen 2023.

Karevansuota ennallistetaan tänä kesänä heinä-elokuussa. Ojalinjan raivaus alkaa 27.7.2023, minkä jälkeen tukitaan ja padotaan suo-ojia. Työ kestää 1–2 viikkoa. Ennallistettavan alueen pinta-ala on 17 hehtaaria, ja työ toteutetaan osana Helmi-elinympäristöhanketta. Helmi-ohjelman tavoitteena on ennallistaa vuoden 2023 loppuun mennessä 12 000 hehtaaria soita.

Reitistö ja alueella ulkoilu

Karevan kierto on osa Kuhankuonon retkeilyreitistöä. Alueella on virallisen reitin lisäksi paljon polkuja. Osa reittiä joudutaan sulkemaan turvallisuussyistä ennallistamistyön ajaksi.

– Reittejä pitkin voi töistä huolimatta kulkea, mutta kävijöiden on hyvä huolehtia siitä, että kaivinkoneen kuljettaja huomaa kulkijat heidät. Liikkuvaan työkoneeseen on hyvä pitää riittävä turvaväli, muistuttaa Ruusunen.

Lisätietoja:

Luonnonsuojelun erityisasiantuntija Johanna Ruusunen, puh. 040 757 8697, johanna.ruusunen@metsa.fi

Helmi-elinympäristöohjelma Helmi-elinympäristöohjelman tunnus.

Helmi-elinympäristöohjelman toimet auttavat satoja uhanalaisia lajeja sekä suurta osaa maamme uhanalaisista luontotyypeistä. Suojelemme ja kunnostamme soita, lintuvesiä ja rantaluontoa, perinnemaisemia sekä metsiä yhdessä kautta Suomen. Tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuus. Lisätietoa ympäristöministeriön Helmi-ohjelmasta: www.ym.fi/helmi