Julkaistu 2.10.2020

Männynkäpyjen keruu kiinnostaa yli odotusten

Mediassa laajaa huomiota saanut männynkäpyjen keruu sai siitä kiinnostuneet kansalaiset ottamaan yhteyttä Metsähallitukseen. Sähköposti- ja soittotulva kiihtyi huippuunsa kun kuluvalla viikolla uutisoitiin keruun laajenevan myös Etelä-Suomeen. Kyse on kuitenkin eri tarkoitukseen kerättävistä kävyistä.
Tarkkaan ottaen keruualue sijoittuu Keski-Suomeen, joka on Metsähallituksen aluejaottelussa Etelä-Suomen aluetta.

Metsähallituksella on käynnissä samaan aikaan kaksi männynkäpyjen keruuta, kumpikin omalla ohjeistuksellaan. Keruualueet eivät mene päällekkäin, joten siltä osin sekaannuksia ei tule.

Pohjoisessa täydennetään varmuusvarastoja

Pohjois-Suomessa käpyjen keruulla täydennetään männyn siemenhuollon varmuusvarastoja. Metsähallitus ostaa hyvälaatuisia männyn käpyjä kerääjiltä metsänhoitoyhdistysten kautta. Rovaniemellä käpyjen oston hoitaa Fin Forelia Oy. Keruualue on Simo-Kuusamo-linjan pohjoispuolella. Keruusta tiedotettiin 23.9. https://www.metsa.fi/tiedotteet/mannyn-siementen-keruu-kaynnistyy-pohjois-suomessa/

Keski-Suomen keruulla tuotetaan metsikkösiemeniä

Keski-Suomessa kerätään käpyjä Metsähallituksen tytäryhtiön Siemen Forelia Oy:n kaupallisiin siementarpeisiin. Keruualue on 65 ja 62,5 leveyspiirien välissä, eli Oulun ja Jyväskylän välinen alue koko maan leveydeltä.
Ennen keruun aloittamista on tehtävä Siemen Forelian kanssa keräyssopimus ja tarkemmasta keruualueesta sovitaan kunkin kerääjän kanssa erikseen. Jyväskylää etelämpänä ei keräystarvetta tällä kertaa ole. Ohjeet ovat luettavissa Siemen Forelian verkkosivuilla: http://siemenforelia.fi/kerays/

Lisätietoja:
Metsähallitus, Siemen Forelia Oy, Myyntipäällikkö Marko Tynkkynen,
p. 020 639 5028, marko.tynkkynen@siemenforelia.fi