Julkaistu 1.10.2018

Männyn metsikkösiemenkeruu käynnistyy Pohjois-Suomessa

Muokattu 03.10.2018 Tarkennettu kävyn keruuta jokamiehenoikeuksien osalta.

Lämpimän kesän jälkeen männylle on kehittynyt hyvä siemensato. Metsähallitus aloittaakin Pohjois-Suomen siemenhuollon varmuusvaraston täydentämisen hankkimalla metsänhoitoyhdistyksiltä kerääjien keräämiä hyvälaatuisia männyn käpyjä.

Poikkeuksellisen lämpimän kesän jälkeen Pohjois-Suomen metsiin on kehittynyt laadultaan hyvä ja määrältäänkin kohtuullinen männyn siemensato. Tämän vuoksi Metsähallitus aloittaa Pohjois-Suomen siemenhuollon varmuusvarastoa täydentävän kävynkeruun Lapin maakunnassa, pois lukien Kemin, Keminmaan, Simon ja Tornion kunnat. Keruualue ulottuu myös Kuusamon ja Suomussalmen kuntiin.

Keruun toteutuksesta vastaa Metsähallituksen tytäryhtiö Siemen Forelia Oy yhdessä alueellisten metsänhoitoyhdistysten ja metsäalan toimijoiden kanssa.

Käpyjen vastaanotot alkavat metsänhoitoyhdistysten ostopisteissä parin viikon sisällä. Tarkempi ajankohta varmistuu soittamalla paikalliseen metsänhoitoyhdistykseen. Rovaniemen alueella ostopisteen perustamisesta vastaa Fin Forelian Imarin taimitarha, josta saa lisätietoja käpyjen vastaanotosta Rovaniemen seudulla.

Metsähoitoyhdistyksestä ja Imarin taimitarhalta saa myös opastusta keruukohteista ja -ohjeista. Kerääjän on muistettava, että käpyjen keruu puista ja latvuksista toisen maalta, mukaan lukien valtion maat, on luvan varaista. Jokamiehenoikeuden mukaan puussa olevia käpyjä ei voi ottaa ilman maanomistajan suostumusta. Jos käpyjä tai pähkinöitä on maassa, niitä voi kerätä jokamiehenoikeuden nojalla omaan käyttöön.

Kerääjälle maksetaan käpylitrasta 1,20 € (alv 0).

Lisätietoja medialle siemenkeräyksestä:
Mikko Pulkkinen Siemen Forelia Oy, puh. 040 675 7441
Timo Ari, Siemen Forelia Oy, puh. 040 501 5208
Esa Mustonen, Siemen Forelia Oy, puh. 040 588 5770

Lisätietoa ja opastusta käpyjen kerääjille keruukohteista ja -ohjeista:
Metsänhoitoyhdistykset (www.mhy.fi)
Fin Forelia Oy, Imarin taimitarha, Kalle Mäkikokko, puh. 050 349 6058