Julkaistu 4.1.2022

Mallan luonnonpuiston järjestyssääntö lausunnolle

Enontekiöllä sijaitsevan Mallan luonnonpuiston lähes 30 vuotta vanha järjestyssääntö päivitetään alueen hoito- ja käyttösuunnitelman linjausten sekä säädösten mukaiseksi.

Tunturin rinteessä on matalaa kasvillisuutta. Kauempana ovat jyrkkähuippuiset vuoret.
Näkymä Mallalta Norjan Barras-tuntureille. Kuva: Seija Olkkonen.

Metsähallituksen yhdessä sidosryhmien kanssa valmistelema Mallan luonnonpuiston hoito- ja käyttösuunnitelma valmistui vuonna 2019. Luonnonpuiston lähes 30 vuotta vanha järjestyssääntö päivitetään nyt voimassa olevan hoito- ja käyttösuunnitelman linjausten ja aluetta koskevien säädösten mukaisesti. Järjestyssäännösluonnoksesta voi lausua 4.2.2022. mennessä.

Metsähallitus
Kirjaamo
PL 94
01301 Vantaa
tai sähköisesti osoitteeseen
kirjaamo@metsa.fi

Järjestyssäännössä määritellään muun muassa talvi- ja kesäaikaisesta liikkumisesta, leiriytymisestä ja tulenteosta alueella. Uusi järjestyssääntö kumoaa Metsäntutkimuslaitoksen vuonna 1993 antaman järjestyssäännön.

Enontekiöllä sijaitsevat Mallatunturit rauhoitettiin jo vuonna 1916, ja alue perustettiin luonnonpuistoksi 1938 Suomen oloissa ainutlaatuisen, monimuotoisen tunturiluonnon suojelemiseksi ensisijaisesti tieteellistä tutkimusta varten. Mallan luonnonpuisto kuuluu Natura 2000 -verkostoon, ja sen pinta-ala on 3 079 hehtaaria. Luonnonpuisto sijaitsee kokonaan saamelaisten kotiseutualueella.

Mallan luonto on ainutlaatuinen, sillä muuta maata nuorempi ja ravinteisempi kallioperä tarjoaa kasvualustan muun muassa reheville ja runsaslajisille tunturiniityille ja niillä eläville hyönteisille.

Lisätietoja

  • Puistonjohtaja Pekka Sulkava, puhelin 0206397958