Julkaistu 13.12.2023

Mallan luonnonpuisto saamassa uuden järjestyssäännön – luonnoksesta voi lausua

Metsähallitus on valmistellut Enontekiöllä sijaitsevan Mallan luonnonpuiston järjestyssääntöluonnoksen. Järjestyssääntö kertoo, mitä tiukasti suojellulla alueella saa ja ei saa tehdä.

Mallan luonnonpuiston järjestyssäännöstä voi antaa lausunnon 31.1.2024 mennessä. Lausunnot tulee lähettää osoitteeseen kirjaamo@metsa.fi.

Kesän alussa tuli voimaan uusi luonnonsuojelulaki sekä Mallan luonnonpuistoa koskeva laki muuttui hieman. Muutosten takia Metsähallitus päivitti luonnonpuiston järjestyssäännön. Esimerkiksi porolaidunnus on nyt eduskunnan säätämän uuden lain perusteella sallittua luonnonpuistossa.

Metsähallitus on koonnut järjestyssääntöön uusittuun lainsäädäntöön perustuvia määräyksiä ja ohjeita aluetta koskien. Järjestyssääntöluonnoksen mukaan Mallan luonnonpuistossa lihasvoimin liikkuminen on edelleen sallittu merkityllä retkeilyreitillä sulan maan aikana. Riittävän lumipeitteen aikana alueella saa liikkua omin voimin muuallakin.

Lausuntokierroksen jälkeen järjestyssäännöstä käydään vielä saamelaiskäräjälain (974/1995 9 §) ja poronhoitolain (848/1990 53 §) mukaiset neuvottelut.

Runsaslajinen luonnonsuojelualue

Kilpisjärven rannasta nousevat pyöreälakiset Mallatunturit vartioivat yhtä erityisimmistä luonnonsuojelualueistamme. Mallatunturit rauhoitettiin jo yli sata vuotta sitten, ja alue perustettiin luonnonpuistoksi 1938.

Mallan luonnonpuistossa on poikkeuksellisen rikas kasvi- ja hyönteislajisto. Runsaslajisuuden ja kasvillisuuden rehevyyden mahdollistaa kallioperä kalkkipitoisuus, Jäämereltä huokuva kosteus ja Suomen oloissa huikeat korkeuserot.

Maamme 19 luonnonpuistoa on perustettu tieteellisiin ja opetuksellisiin tarkoituksiin ja luonnon suojelemiseksi. Luonnonpuistot ovat pääosin yleisöltä suljettuja. Niiden suojelumääräykset ovat tiukemmat kuin esimerkiksi kansallispuistojen. Luonnonpuistoissa ei yleensä saa liikkua ilman lupaa.
Mallan luonnonpuiston lisäksi Lapin luonnonpuistoista myös Sompiolla ja Kevolla kulkee kuitenkin retkeilyreitti. Tiukan suojelun takia reiteiltä ei saa poiketa.

Lisätietoa

Maankäytön erityissuunnittelija Pirjo Rautiainen, Metsähallitus, Luontopalvelut: puh. 040 508 1673, sähköposti pirjo.rautiainen(at)metsa.fi

Mallan luonnonpuisto (luontoon.fi)