Julkaistu 13.8.2019

Maakotkien pesintä onnistui tänä vuonna erinomaisesti

Metsähallituksen Luontopalvelujen ja vapaaehtoisten kesällä 2019 tekemissä maakotkan pesätarkastuksissa todettiin noin 380 asuttua maakotkareviiriä. Pesintätulos oli erinomainen Oulujoen pohjoispuolella, ja etelämpänä tulos oli normaali. Hyvään tulokseen siivittivät hyvä ravintotilanne ja suotuisat säät.

Maakotkan poikasia pesässä. Kuva: Metsähallitus.Tänä vuonna maakotkan pesätarkastuksissa todettiin 161 onnistunutta pesintää. Onnistuneet pesinnät tuottivat kaikkiaan 205 rengastusikäistä maakotkan poikasta.

Pesintätuloksen vaihtelu on maakotkalla normaalia, ja peräkkäisten vuosien välillä voi olla suuriakin eroja. Viime vuonna todettiin koko maassa yhteensä 92 onnistunutta pesintää ja 108 poikasta.

Tänä vuonna kotkan ravintotilanne oli hyvä, sillä kanalintuja ja jäniksiä on viime vuotta enemmän. Lisäksi keväällä vallitsivat suotuisat säät pesinnän kannalta.

Kahdeksan uutta maakotkareviiriä löydettiin

Yleisövihjeiden perusteella löytyi kahdeksan uutta pesää joko vanhoilta reviireiltä tai kokonaan uusilta. Metsähallitus maksaa maakotkan pesän ilmoittajalle aiemmin tuntemattomasta pesästä 99 euron löytöpalkkion.

Suomesta tunnetaan 552 maakotkareviiriä, joista asuttuina viimeisen viiden vuoden aikana on ollut noin 450 reviiriä. Tunnetuista reviireistä noin 90 prosenttia on poronhoitoalueella.

Maakotkan pesätarkastuksesta ja maakotkan porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen reviiriperusteisen korvausjärjestelmän vaatimista töistä vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut. Tänä vuonna Metsähallitus tarkasti helikopterilla lähes kaikki poronhoitoalueen maakotkan pesät.

Lisätietoa
Ylitarkastaja Tuomo Ollila, puh. 0400 241448; tuomo.ollila(at)metsa.fi