Julkaistu 18.8.2023

Luvaton ajelu mönkijällä ja enduropyörällä on jättänyt syviä jälkiä maastoon Hailuodossa

Suojeluun varatuilla alueilla Hailuodossa on ajettu luvatta moottoriajoneuvoilla, mönkijällä ja enduropyörillä. Aluetta hallinnoiva Metsähallitus muistuttaa, että maastoliikenne vaatii aina maanomistajan luvan.

Lumettoman ajan maastoliikenne on pääsääntöisesti kiellettyä herkän luonnon kulumisen vuoksi, sillä jäljet näkyvät vuosien, jopa vuosikymmenien ajan. Yksikin ajo herkällä luontotyypillä jättää jäljet maastoon ja houkuttelee paikalle lisää ajajia. Ajoura maastossa ei automaattisesti tarkoita, että siellä saisi ajaa ilman lupaa. Mikäli luvattomalla maastoliikenteellä aiheutetaan vahinkoa, kulut tulevat aiheuttajalle maksettavaksi.

Maastoliikenteellä tarkoitetaan moottorikäyttöisten ajoneuvojen liikennettä maastossa. Maastoa ovat maa-alueet, jotka eivät ole moottoriajoneuvoille tarkoitettuja teitä tai virallisia moottorikelkkareittejä.

Hiekkaisessa maastossa ajourat matalien havupuiden ja pensaiden keskellä.

Herkällä, jäkälää kasvavalla alueella on ajettu moottoriajoneuvolla. Kuva: Noora Kaaretkoski.

– Jälkiä luvattomasta maastoajosta löytyi elokuussa Hailuodon Hannuksenlammen ympäristöstä, Natura 2000 -verkostoon kuuluvalta alueelta. Jäkälikköalue, jolla on ajettu, on erittäin kulutusherkkää ja moottoriajoneuvojen jäljet syntyvät maastoon helposti ja vahingoittavat herkkiä dyyniluontotyyppejä. Alueella on havaittavissa myös vanhempia merkkejä luvattomasta ajosta maastossa, näiden tuoreiden havaintojen lisäksi, maankäytön erityisasiantuntija Elina Odé Metsähallituksesta kertoo.

Motorisoidusti on ajettu myös Hailuodon kunnan ylläpitämällä, osittain valtion maalla kulkevalla retkeilyreitillä, joka sijaitsee samalla alueella kosteammassa ympäristössä. Tämä reitti on päällystetty hakkeella ja mönkijästä ja enduropyörästä on jäänyt syvät urat reitille ja ajo on vahingoittanut reittiä.
Tiedot luvattomasta ajosta on välitetty maastoliikennettä valvoville viranomaisille.

Lisätietoja:

Maastoliikenteestä: maankäytön erityisasiantuntija Elina Odé, Metsähallitus, Luontopalvelut, puh. 040 632 8408.
Hailuodon alueen kasvillisuudesta ja luontotyypeistä: luonnonsuojelun erityisasiantuntija Päivi Virnes, Metsähallitus, Luontopalvelut, puh. 0400 292 142.

Hailuoto (ymparisto.fi)

Maastoliikenneluvat valtion maille