Julkaistu 7.5.2019

Luontokasvatustyöpajassa Saamenmaan luonto vieraili Pasilan metsässä

Saamen mytologian hahmot, mielenkiintoiset kasvit ja eläimet houkuttelivat Pasilan saamenkielisen päiväkotiryhmän ja saamenkielisen koululuokan lapset Keskuspuistoon.
Päiväkoti Susannan saamenkielisen Luopmánat-ryhmän lapset Keskuspuiston luontotyöpajassa. Kuvassa työpajan vetäjät: Metsähallituksen saamenkielisen viestinnän yhteistyöyrittäjä Pentti Pieski ja erikoissuunnittelija Kirsi Ukkonen Luontokeskuskus Siidasta Inarista. Kuva: Kerttu MättöGieddegeažis eli kentänpäässä työpajassa tutustutaan Kentänpään eukkoon, eukon ystäviin ja elämään erilaisissa luonnonympäristöissä. Siellä tarkkasilmäinen saattoi havaita čahcerávgan (vetehinen, vedenhaltija), čahkalaggán (lähteenhaltija), kaloja, eläimiä ja mielenkiintoisia kasveja. Työpajassa lapset tutustuivat saamelaisen mytologian lisäksi luonnossa liikkumiseen luontoa kunnioittaen. Helsingin työpajoissa yhdistyivät pohjois- ja inarinsaamenkielinen tarinointi.
Saamenkielisten luontokasvatus työpajojen tavoitteena on opettaa ja innostaa lapsia luontoon ja antaa neuvoja siitä, miten luonnossa tulee liikkua jälkiä jättämättä. Lisäksi tavoitteena on tehdä tutuksi luontoon liittyvää saamenkielistä sanastoa. Kaksikielisissä työpajoissa lapset pääsevät kuulemaan oman äidinkielensä lisäksi myös toista saamenkieltä, kertoo Metsähallituksen Luontopalvelujen erikoissuunnittelija Kirsi Ukkonen.
Pasilan koulun saamenkielisen luokan oppilaat innostuivat sääskistä. Kuva: Pentti PieskiPasilan koulun saamen luokan esikoulu- ja ensimmäisen luokan oppilailla oli jo hyvät perustiedot luonnossa liikkumisesta, eläimistä ja kasveista.
– Vetehinen, kalastus, kaneli ja sääsket, olivat kivoja, lapset kertovat. Kaneli voi kuulostaa oudolta tässä joukossa, mutta tehtävänä oli tunnistaa kanelin ja maarianheinän tuoksujen samankaltaisuus.
YK:n alkuperäiskansojen kielten vuoden kunniaksi Metsähallitus on järjestänyt näitä työpajoja saamenkielisissä varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikoissa eri puolilla Suomea. Lisäksi aiemmin tänä vuonna on pidetty työpajoja myös Saamelaisalueen koulutuskeskuksen saamen kielten aikuisopiskelijoille Inarissa. Työpajakiertue jatkuu vielä myöhemmin keväällä ja ensi syksynä. Tänä vuonna juhlitaan myös Metsähallituksen 160-vuotista taivalta ja luontokasvatustyöpajat ovat yksi 160 kestävästä teosta luonnon ja yhteiskunnan hyväksi.
Työpaja pohjautuu Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus Siidan yhdessä tuottamaan Gieddegeažis – Kentänpäässä lastennäyttelyyn, joka oli esillä Siidassa 7.4.2017–8.4.2018.
Lisätietoja:
Erikoissuunnittelija Kirsi Ukkonen, Metsähallitus Luontopalvelut, 0400 479 986, kirsi.ukkonen(at)metsa.fi