Julkaistu 7.2.2018

Luonnonvarasuunnittelu käynnistyy – Lapissa linjataan toimintaa valtion mailla

Sateenkaari_Juha Paso

Julkaistu 7.2.2018

Metsähallitus on käynnistänyt Lapissa luonnonvarasuunnitelman teon. Metsähallituksen toiminnan ja maankäytön linjaukset tulevalle viidelle vuodelle laaditaan yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Tavoitteena on löytää tapoja hyödyntää kestävästi ja monipuolisesti valtion maa- ja vesialueita Lapin maakunnassa.

Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelussa sovitetaan yhteen Lapin valtion maihin ja vesiin kohdistuvia erilaisia käyttötarpeita ja -toiveita, valtion Metsähallitukselle asettamien tavoitteiden ja luonnonvarojen käytön kestävyyden puitteissa. Metsähallitus on tehnyt luonnonvarasuunnitelmia vuodesta 1997 lähtien. Luonnonvarasuunnittelussa painotetaan yhä enemmän paikallisten ihmisten näkemyksiä, sidosryhmien toiveita sekä ideoita uusista mahdollisuuksista valtion maiden ja vesien kestävässä hyödyntämisessä.
Lapin suunnittelualue kattaa valtion maa- ja vesialueet Lapissa, lukuun ottamatta saamelaisten kotiseutualuetta. Suunnitelma valmistuu keväällä 2019 ja se ohjaa valtion maiden ja vesien kestävää käyttöä Lapissa seuraavan viiden vuoden ajan. Metsähallituksen hallinnassa on noin 55% suunnittelualueen maa- ja vesipinta-alasta. Erillinen Saamelaisten kotiseutualueen (Enontekiö, Utsjoki, Inari ja Lapin paliskunnan alue Sodankylässä) suunnitelma tehdään myöhemmin.

Luonnonvarasuunnittelua johtaa Metsähallitus ja varsinaisen luonnonvarasuunnitelman tekee eri alojen toimijoista koostuva yhteistyöryhmä. Näiden lisäksi valtion maiden käyttöä Lapissa tarkastellaan eri teemaryhmien kautta. Ryhmien teemoina on porotalous, matkailu, suojelu, metsätalous, virkistystoiminta sekä kunnat ja kuntayhtymät. Teemaryhmät ovat avoimia ja ne kootaan alueen toimijoista.

Sidosryhmien lisäksi kaikki kansalaiset voivat osallistua suunnitteluun netissä olevan verkkokyselyn kautta. Kysely on avoinna 2.7.2018 – 30.9.2018.
Vastaa kyselyyn: https://app.maptionnaire.com/fi/4505/?

Lisätietoja:
Maria Sundman, Projektipäällikkö, Metsähallitus. maria.sundman@metsa.fi, Puh. 040 752 43 73
Lapin Luonnonvarasuunnittelu: https://www.metsa.fi/fi/lapin-luonnonvarasuunnittelu

Lapin luonnonvarasuunnittelun alue