Julkaistu 6.4.2018

Luonnonsuojelualueiden valmistelu etenee valtion mailla Keski-Pohjanmaalla ja Oulun seudulla

Ympäristöministeriön tiedote 6.4.2018

Keski-Pohjanmaalle, Pohjois-Pohjanmaalle Oulun seudulle sekä Etelä-Lappiin ollaan perustamassa luonnonsuojelualueita, jo aikaisemmin tähän tarkoitukseen osoitetuille valtion maille. Alueita on yhteensä noin 120 kappaletta, yhteispinta-alaltaan noin 85 000 hehtaaria. Pinta-alasta noin 32 000 hehtaaria on merenrannikon vesialueita.

Paikallistahojen kanssa käytävät keskustelut ovat tärkeä osa alueiden perustamiseen liittyvää säädösvalmistelua. Näkemyksiä suunnitelmista kysytään muun muassa maakuntaliitolta, kunnilta sekä metsästys- ja luonnonsuojelujärjestöiltä. Keskustelujen jälkeen ympäristöministeriö valmistelee lausuntokierrokselle lähtevän asetusluonnoksen.

Keski-Pohjanmaan ja Oulun seudun suojeltaviksi suunniteltuihin alueisiin lukeutuu muun muassa soita, vanhoja metsiä, lintuvesiä sekä meri- ja saaristoluontoa. Alueet sijaitsevat Kokkolan, Kannuksen, Kaustisen, Toholammen, Kruunupyyn, Halsuan, Lestijärven, Vetelin, Perhon, Iin, Oulun, Hailuodon, Muhoksen, Utajärven, Vaalan, Tyrnävän, Limingan, Lumijoen, Kempeleen, Siikajoen, Raahen, Pyhäjoen, Kalajoen, Reisjärven, Simon, Kemin ja Tornion kuntien ja kaupunkien alueilla.

Luonnonsuojeluun osoitettujen alueiden käyttöä määrittää luonnonsuojelulaki, joka sisältää säännökset sallituista, luvanvaraisista ja kielletyistä toimista. Luonnonsuojelualueilla on yleisenä tavoitteena säilyttää alueet luonnontilassa ja vapaina ihmisen aiheuttamilta häiriöiltä. Jokamiehen oikeuksia ei alueilla kuitenkaan ole yleensä tarpeen rajoittaa eli marjastaminen, sienestäminen ja liikkuminen ovat jatkossakin sallittuja.
Myös metsästys on usein mahdollista. Pohjois-Suomessa metsästyslain 8 §:ssä mainittujen kuntien alueella metsästys on lähtökohtaisesti sallittua myös luonnonsuojelualueilla. Muiden kuntien alueilla Metsähallitus voi sallia alueilla hirvenajoa ja vieras- tai haittalajien metsästystä. Vaikka pääsääntöisesti eläinten tappaminen on näillä alueilla lain mukaan kiellettyä, valtioneuvoston asetukseen voidaan sisällyttää muitakin metsästystä sallivia säännöksiä. Samalla on kuitenkin huolehdittava, että alueiden muuta käyttöä tai luonnonarvoja ei haitata tai vaaranneta.

Perustettavilla luonnonsuojelualueilla saa kalastaa yleiskalastusoikeuksien mukaisesti. Metsähallituksen luvalla muukin kalastus on mahdollista.

Nyt käynnistyneiden keskustelujen tarkoituksena on koota tietoja ja selvittää eri tahojen näkemyksiä paikallisista erityispiirteistä, erityisesti metsästystä koskevien poikkeusten tarpeista ja mahdollisuuksista.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Nunu Pesu, ympäristöministeriö, p. 0295 250 215; nunu.pesu(at)ym.fi

Erikoissuunnittelija Ari Meriruoko, Metsähallitus, Luontopalvelut, p. 0400 211 074; ari.meriruoko(at)metsa.fi