Julkaistu 6.5.2020

Luonnonsuojelualueen perustaminen valtion alueille alkaa Merenkurkussa

Ympäristöministeriön tiedote 6.5.2020

Ympäristöministeriö alkaa valmistella Merenkurkun alueella sijaitsevien, luonnonsuojeluun varattujen valtion alueiden perustamista luonnonsuojelualueeksi. Alueet sijaitsevat Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren, Uudenkaarlepyyn, Vaasan ja Vöyrin kuntien alueella. Asetuksen uudesta luonnonsuojelualueesta on määrä tulla voimaan vuonna 2021.

Pääosa alueista sisältyy Natura 2000 -verkostoon ja Merenkurkun maailmanperintöalueeseen. Tarkasteltavan alueen pinta-ala on noin 101 000 hehtaaria, josta maa-alueita on noin 3000 hehtaaria. Suojelualueiden perustamishanke koskee vain valtion omistamia alueita. Valmistelun aikana perustettavan suojelualueen pinta-ala tarkentuu etenkin merialueen osalta.

Valmisteluun kuuluvat tapaamiset maakunnanliiton, kuntien, paikallisten metsästysseurojen, luonnonsuojelu- ja muiden yhdistysten sekä muiden paikallisten kanssa. Keskustelujen tarkoituksena on koota tietoja ja selvittää eri tahojen näkemyksiä paikallisista erityispiirteistä ja metsästystä sallivien poikkeusten tarpeista ja mahdollisuuksista. Tilaisuuksien ajankohdat varmistuvat syksyllä. Asetusluonnoksesta pyydetään myöhemmässä vaiheessa myös lausunnot kaikilta keskeisiltä tahoilta.

Tiedote kokonaisuudessaan sekä aluekartta: ym.fi.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola, ympäristöministeriö, puh. 050 4077 323, leila.suvantola(at)ym.fi

Aluepäällikkö Mikael Nordström, Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut, puh. 0206 39 4654, mikael.nordstrom(at)metsa.fi