Julkaistu 7.2.2022

Luonnonhoitotöillä linnustolle turvaa pesärosvoilta ja tulvilta Raahessa

Pattijoen pohjoishaaran ja Olkijoen välisen ranta-alueen linnuston elinoloja Rivinrannan kalasataman tuntumassa Raahessa parannetaan tänä talvena. Metsähallitus tekee valtion mailla luonnonhoitotöitä, joiden tavoitteena on parantaa kosteikkolintujen pesimämenestystä. Linnut tarvitsevat avoimia alueita, joten myös kalasataman maisema muuttuu jonkin verran. 

Pattijoen kalasataman uudessa lintutornissa vierailleille viereisen laidunalueen naudat ovat tulleet tutuiksi. Laiduneläimillä on tärkeä tehtävä pitää suojeltu perinnemaisema avoimena. Laidunnuksesta hyötyvät myös monet alueella pesivät lintulajit, jotka tarvitsevat avointa maisemaa pesiensä ja poikastensa turvaksi. 

Tänä talvena valtion mailla tehtävillä luonnonhoitotöillä avoimuutta lisätään kaatamalla laidunalueen keskellä olevia puustosaarekkeita. 

– Mitä pidempi matka avoimelta pesimäalueelta on metsän reunaan ja puuryhmiin, sen paremmassa turvassa munat ja poikaset ovat sekä maata pitkin liikkuvilta että puun latvassa päivystäviltä pesärosvoilta, kertoo lintuvesisuunnittelija Heli Suurkuukka Metsähallituksen Luontopalveluista. 

Raivaustöihin on toinenkin syy. Ilmastonmuutoksen myötä voimakkaiden tuulien aiheuttamat tuulitulvat ovat lisääntyneet pesimäaikana, joten myös korkeampia niittyalueita on raivattava avoimeksi, jotta linnut löytäisivät pesimäpaikkoja, jotka pysyvät korkean meriveden aikaan kuivana. Muutamia maisemapuitakin joudutaan poistamaan lintujen pesinnän turvaamiseksi. 

– Monilla ranta- ja vesilinnuilla menee tosi huonosti, ja on tärkeää turvata niiden pesintää.  Olkijokisuun–Pattijoen pohjoishaaran Natura-alue on perustettu kosteikkolintujen suojelemiseksi ja näillä toimilla pystymme parantamaan suojeltavien lajien elinoloja, Suurkuukka sanoo. 

Työt tehdään Helmi-elinympäristöohjelman rahoituksella ja ne toteuttaa Metsähallituksen Luontopalvelut. Puuston raivaukset ja puiden kerääminen tehdään loppuun vielä tämän talven aikana ennen kevättä ja pesimälintujen saapumista.  

Pattijoella raivataan myös uutta laidunaluetta Riutan rantaan kahden nykyisen laidunalueen väliin jääneelle alueelle. Tälläkin alueella eläimet ovat joskus aiemmin laiduntaneet. 

Lisätietoja: 

Suunnittelija Heli Suurkuukka, Metsähallitus, Luontopalvelut: heli.suurkuukka@metsa.fi, 040 1828 279 

Helmi-elinympäristöohjelma (ym.fi)