Julkaistu 6.7.2021

Luonnonhoidollinen kulotus levisi Kolarissa muutamalla hehtaarilla

Metsähallitus teki maanantaina 5.7. luonnonhoidollista kulotusta Kolarin Loukkumaalla. Kulotus pääsi leviämään yhdeltä reunalta polttoalueen ulkopuolelle. Palo saatiin sammutettua nopeasti, Metsähallitus jatkaa alueen jälkivartiointia.

23 hehtaarin kulotus levisi yhdeltä reunalta suunnitellun polttoalan ulkopuolelle. Ylitys saatiin nopeasti rajattua yhteistyössä Lapin pelastuslaitoksen ja Rajavartiolaitoksen kopterin kanssa.Tuli levisi polttoalan ulkopuolelle valtion maalle noin 5 hehtaarin verran.

Luonnonhoidollisessa kulotuksessa uudistusalalle jätetään monimuotoisuuden lisäämiseksi tavanomaista runsaammin pystypuita palamaan. Loukkumaan kulotuksessa menettelyt oli sovittu ennakkoon Lapin pelastuslaitoksen kanssa.

Metsähallitus toteuttaa valtion mailla hallittuja polttoja, joilla pyritään monimuotoisuuden lisäämiseen. Paloalueiden lajit ja luontotyypit ovat uhanalaistuneet tehokkaan palontorjunnan seurauksena. Luonnonhoidollisilla poltoilla tuotetaan palanutta ja hiiltynyttä sekä kuolevaa puuta, joka toimii kasvualustana useille eliöille. Kun poltot tehdään uudistusaloilla, edistetään samalla metsien luontaista taimettumista.

Poltto edellyttää maaston riittävää kuivumista, minkä vuoksi polttoja suoritetaan kesän lämpimän jakson aikana eri puolilla maata. Kulotusalan koko, rajaus ja polttoajankohta suunnitellaan niin, että se pystytään hallitsemaan kuivallakin säällä. Kulottajilla on käytössään sammutuskalusto ja muuta tarpeellista välineistöä. Aluetta vartioidaan palon leviämisen varalta. Tulen käytössä on kuitenkin aina varauduttava palon leviämisriskiin.

Kolarin Loukkumaalla palo pääsi hetkellisesti leviämään aukon reunassa olevan tiheän vaihettumisvyöhykkeen kuusikon kautta. Palo sammui hiljalleen ojitusalueen laitaan ennen avosuota ja metsäojaa. Koska palon nopea hallintaan saaminen on tärkeää, paikalle kutsuttiin Lapin pelastuslaitos ja Rajavartioston kopteri. Näiden avulla palo saatiin sammutettua parin tunnin aikana. Sen jälkeen Metsähallitus on jatkanut jälkivartiointia läpi yön ja jatkaa sitä edelleen.

Lisätietoa:

Metsänhoitopäällikkö Antti Nurmi, p. 0407151741
Metsänhoitoesimies Hermanni Aikio, p. 0407055652