Julkaistu 15.3.2018

Lumituhojen arvioinnit valmistuivat lentäen

Valtion metsien lumituhojen arviointi ilmasta käsin on saatu päätökseen. Helikopterilennoilla on kerätty tarkkaa tietoa tuhojen laajuudesta ja maastosuunnittelua voidaan kohdentaa korjuuta vaativiin kohteisiin.

Helikopterilla tehtiin inventointeja Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa maaliskuun alussa. Lennettävä alue oli lähes 100 000 hehtaaria. Pieniä erillään olevia kohteita tarkastettiin suoraan maastokäynneillä.

Helikopteri-inventointi osoittautui tehokkaaksi tavaksi kokonaiskuvan saamiseksi ja maastossa tehtävien tarkempien suunnittelujen pohjaksi. ”Lensimme kahden suunnittelijan pareina 13 tunnissa 45 000 ha monikäyttömetsää tallentaen maastotietokoneille tuhotiedot. Uskon että lentoja tullaan käyttämään jatkossakin lumi- ja myrskytuhojen arvioinnissa”, arvelee tiimiesimies Markku Naasko Nurmeksesta.

Puunkorjuu lumituhoalueilla on jo hyvässä vauhdissa. ”Pyrimme korjaamaan puustoa tuhoutuneilta kohteilta mahdollisimman paljon. Arvio korjuun kokonaismäärästä on n. 400 000 m3. Hajakaatoja ei kuitenkaan ole mahdollista korjata, joten lahopuuta jää monimuotoisuutta turvaamaan runsaasti”, metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Pertti Tuomi kertoo.

Lumituhojen korjuu vaikuttaa hakkuiden kohdentamisiin, muttei Metsähallituksen kokonaiskorjuumääriin.

Kuvat: Lumituhoja, Valtimo ja Lumituhopuiden korjuuta, Rautavaara

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, tiimiesimies Markku Naasko p. 0400 347 970.