Julkaistu 13.6.2023

Lumettoman ajan maastoliikenneluville tiukat kriteerit – lupia ei myönnetä vapaa-ajan ajoon

Maastoliikenteeseen tarvitaan aina maanomistajan lupa. Valtionmaille luvan myöntää Metsähallitus. Maastoliikenteellä tarkoitetaan moottorikäyttöisten ajoneuvojen liikennettä maastossa. Maastoa ovat maa-alueet, jotka eivät ole moottoriajoneuvoille tarkoitettuja teitä tai virallisia moottorikelkkareittejä.

Metsähallitus vastaanottaa jonkin verran myös lumettoman ajan maastoliikennelupahakemuksia. Lupia haetaan nyt kokeiluluontoisesti muuan muassa vapaa-ajan kalastukseen, mutta siihen tarkoitukseen niitä ei myönnetä.

Kesäinen maastoliikenne on pääsääntöisesti kiellettyä herkän luonnon kulumisen vuoksi, koska jäljet näkyvät maastossa vuosien ja jopa vuosikymmenien ajan. Maastoliikennelupien myöntämisen kriteerit lumettomalle ajalle ovat tiukat. Maastoliikennelupia lumettomana aikana myönnetään kalastustarkoituksessa vain kaupallisille kalastajille ja luontaiselinkeinonharjoittajille. Pohjois-Lapin kolmen kunnan – Enontekiö, Inari, Utsjoki – alueella lupia myönnetään paikkakuntalaisille tapauskohtaisesti harkiten tietyille urille luonnonhyödyntämistehtäviin.

Kriteerit lumettoman ajan maastoliikenteelle ovat kuitenkin hyvin tiukat maastoon herkästi jäävien jälkien takia. Asiakkaiden tulisi siis pohtia tuleeko maastoliikennelupa todella tarpeeseen, sillä kokeilumielessä lähetetyt hakemukset kuormittavat ruuhkaisia asiakaspalvelupisteitämme, kertoo maankäytön erityisasiantuntija Elina Odé Lapin Luontopalveluista. Kaikki lupahakemukset käyvät läpi tapauskohtaisen harkinnan, eivätkä ole ns. automaattilupia. Tarvittaessa voi soittaa tai laittaa viestiä asiakaspalvelupisteeseen ennen lupahakemuksen lähettämistä.

  • Asiakkaan tulee pohtia, onko haettava maastoliikennelupa todella tarpeen.
  • Kriteerit ovat tiukkoja, vapaa-ajan ajeluun lupia ei myönnetä.
  • Kielteinen päätöskin maksaa. Tarveharkintainen lupa vaatii aina käsittelyn, ja se harkitaan tapauskohtaisesti. Luvat, myös kielteiset lupapäätökset, ovat maksullisia hallintopäätöksiä. Maksu maastoliikenneluvasta peritään Metsähallituksen käsittelyn jälkeen. Kielteinen päätös omaan kotikuntaan on kuitenkin maksuton.

Lisätietoja:

Maankäytön erityisasiantuntija Elina Ode, Lapin Luontopalvelut, puh. 0206 39 4162