Julkaistu 15.3.2022

Löytöpalkkio tuntemattomasta maakotkan tai merikotkan pesästä

Metsähallitus maksaa sadan euron löytöpalkkion Metsähallitukselle ilmoitetuista maakotkan tai poronhoitoalueelta löydetystä merikotkan pesästä, joka ei ole ennestään Metsähallituksen tiedossa. Etelämpää Suomesta löydettyjen merikotkien pesistä Metsähallitus ei maksa löytöpalkkiota.

Männyn latvassa suuri, oksista ja risuista tehty pesä.
Maakotkan pesä. Kuva: Metsähallitus.

Vuodesta 2012 lähtien löytöpalkkio on maksettu kaikkiaan 196 ilmoitetusta maa- ja merikotkan pesästä.

Lähes kaikissa tunnetuissa Metsähallituksen mailla olevissa pesissä on numeroitu pesäkyltti, mutta myös muutama tunnettu pesä on kuitenkin ilman kylttiä.

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot, kunta ja paikannimi sekä pesän koordinaatit, jos mahdollista. Metsähallitus tarkastaa ilmoitetut pesät ennen palkkion maksamista.

Pesistä pyydetään ilmoittamaan Metsähallitukseen ylitarkastaja Tuomo Ollilalle, puhelin 040 024 1448 tai sähköpostilla tuomo.ollila@metsa.fi.

Myös lisätiedot saa Tuomo Ollilalta.