Julkaistu 21.5.2019

Löytöpalkkio tiedossa tuntemattomasta maakotkan tai merikotkan pesästä

Metsähallitus maksaa edelleen aiemmin rekisteröimättömästä maakotkan tai pohjoissuomalaisen merikotkan pesästä ilmoittajalle 99 euron löytöpalkkion.

Metsähallituksen Luontopalvelujen yksi tehtävä on maakotkan pesien tarkastus ja uusien etsintä maakotkien porotaloudelle aiheuttaman korvausjärjestelmän tarpeisiin. Lisäksi Metsähallitus hoitaa merikotkaseurantaa Pohjois-Suomessa.

Metsähallitus maksaa 99 euron löytöpalkkion Metsähallitukselle ilmoitetuista maakotkan tai Pohjois-Suomesta (entiset Oulun ja Lapin läänit) löydetystä merikotkan pesästä, joka ei ole ennestään Metsähallituksen tiedossa. Etelämpää Suomesta löydettyjen merikotkien pesistä Metsähallitus ei maksa löytöpalkkiota.

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot, kunta ja paikannimi sekä pesän koordinaatit, jos mahdollista. Metsähallitus tarkastaa ilmoitetut pesät ennen palkkion maksamista.

Pesistä pyydetään ilmoittamaan Metsähallitukseen Tuomo Ollilalle:
puh. 0400 241448 tai sähköpostilla tuomo.ollila(at)metsa.fi

Millaisia pesät ovat

Maakotka tekee pesänsä yleensä puunrungon puolivälin yläpuolelle, joskus lähes latvaankin. Haukkojen pesästä sen erottavat vahvemmat oksat. Pesäoksat saattavat olla jopa useita senttejä paksuja, kun taas haukan pesässä ei juuri ole sormenvahvuutta paksumpia oksia.

Merikotka pesii myös yleensä puun latvukseen, ja sen pesä on rakennettu kuivista oksista ja siinä voi olla lisäksi muuan tuore oksa. Molemmat kotkat voivat pesiä kerran valitsemassaan puussa useita vuosia. Pesäaineksista saattaa muodostua vähitellen satojen kilojen painoinen risurakennelma.

Lähes kaikissa tunnetuissa pesissä on numeroitu pesäkyltti, mutta myös muutama tunnettu pesä on kuitenkin ilman kylttiä.

Vuodesta 2012 lähtien löytöpalkkio on maksettu lähes sadasta ilmoitetusta maa- ja merikotkan pesästä.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Tuomo Ollila, puhelin 0400 241448, tuomo.ollila(at)metsa.fi