Julkaistu 15.7.2020

Liminganlahden luontokeskuksen aluetaloudellinen merkitys on kolminkertaistunut viime vuosina – suositulla käyntikohteella löytyy edelleen kasvupontiaalia

Metsähallituksen tekemän kävijätutkimuksen pohjalta on käynnistetty strategiatyö, jonka tarkoitus on ohjata Liminganlahden luontokeskuksen toimintaa. Kosteikkoluontoa esittelevän luontokeskuksen suosio on kasvanut tasaisesti, ja viime vuonna tehtiin jälleen uusi käyntimääräennätys.

Liminganlahden luontokeskuksen kävijätutkimuksen aineisto kerättiin vuoden 2019 aikana. Kävijätutkimuksella selvitettiin kävijärakenne, kävijöiden harrastukset ja motiivit, käyntien ajallinen jakautuminen, kävijätyytyväisyys, terveys- ja hyvinvointivaikutukset sekä paikallistaloudelliset vaikutukset. Luontokeskuksessa toimii Metsähallituksen Luontopalvelujen lisäksi Limingan kunnan hallinnoima Hotelli-ravintola Liminganlahti Oy.

Kävijätutkimuksen mukaan palveluiden laatuun ollaan enimmäkseen tyytyväisiä. Kiitosta saivat erityisesti pysyvä näyttely, luontokeskuksen viihtyisyys ja asiakasneuvonta. Eniten kehitettävää vastaajien mielestä oli tiedonsaannissa yrittäjien palveluista ja myyntituotteissa. Asiakaspalautteista tärkeimmäksi toiveeksi nousee toiminnallisuuden lisääminen. 

Tutkimuksen mukaan Liminganlahti vetää asiakkaita edelleen parhaiten lähialueelta, eniten Oulusta ja Limingasta. Suosio on kasvanut erityisesti lapsiperheiden keskuudessa. Kävijöiden ikäjakauma on myös nuorentunut. Lapsiperheiden ohella luontokeskus houkuttelee lintuharrastajia. Luontokeskukseen ja sen ympäristöön tullaan tarkkailemaan lintuja, tutustumaan näyttelyyn ja oppimaan uutta.

Liminganlahden tärkeys matkakohteena on noussut, yli puolet kävijöistä mainitsivat luontokeskuksen olevan matkan tärkein tai ainoa kohde. Yhä useampi on vieraillut kohteessa aiemminkin, mutta ensikertalaisia on edelleen noin yksi kolmasosa kävijöistä. Sen lisäksi, että Liminganlahti on tunnettu lähimatkailukohde ja kansainvälisesti merkittävä lintuharrastusalue, sen yhtenä kivijalkana on ympäristökasvatus. Vuosittain ohjattuihin opastuksiin osallistuu jopa yli 4000 asiakasta.

Käyntimäärän nousun myötä kokonaistulovaikutus on noussut 390 000 eurosta (v.2010) 1,3 miljoonaan euroon ja kokonaistyöllisyysvaikutukset ovat nousseet viidestä (v.2010) kolmeentoista. Kotimaiset matkailijat käyttivät eniten rahaa alueella.

– Tulevassa luontokeskuksen strategiatyössä tullaan miettimään, miten luontokasvatus, virkistyskäyttö ja matkailutoiminta saadaan yhteensovitettua mahdollisimman hyvin. Matkailutoiminnan tulisi olla myös taloudellisesti kannattavaa. Asiakkaiden viipymää tulisi pidentää palveluiden lisäämisen kautta, esimerkiksi ulkoalueita kehittämällä. Toisaalta pitää muistaa, että kaiken pohjana ovat herkät luontoarvot, joiden säilyminen on tärkeintä, kertoo asiakaspalvelupäällikkö Irja Leppänen Metsähallituksen Luontopalveluista.

Liminganlahden luontokeskuksen kehittämisstrategia tulee valmistumaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

– Vaikka työ tullaan kokoamaan Metsähallituksen toimesta, on ensiarvoisen tärkeää, että sen työstämiseen osallistuvat kaikki Luontokeskuksen toimijat ja sidosryhmät, toteaa Leppänen.

Lisätietoja:

Luontokeskuksen hoitaja Ulla Matturi, Metsähallituksen Luontopalvelut, ulla.matturi@metsa.fi; p. 040 129 3357