Julkaistu 12.10.2018

Liito-oravalle tärkeät paikat säilytettiin Suomussalmen Pata-ahossa

Metsähallitus on käsitellyt metsää Suomussalmen Pata-ahon Luolavaarassa, joka on myös liito-oravan elinympäristöä. Metsänkäsittely on tehty voimassa olevien liito-oravakohteiden käsittelyohjeen mukaan siten, että liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat on rajattu käsittelyiden ulkopuolelle.

Alueen metsä on noin 150-vuotiasta. Metsä on ollut mukana vanhojen metsien inventoinneissa, mutta se ei täyttänyt arvokkaan vanhan metsän kriteerejä.

Luontoarvoiltaan kriteerit täyttävät metsät on suojeltu erilaisissa suojeluohjelmissa, osa myös Metsähallituksen omalla päätöksellä.

Kainuun ELY-keskus otti vuonna 2014 kantaa alueelle suunniteltuihin hakkuisiin ja kielsi ne metsikkökuviolla, joka menee osittain päällekkäin hakatun alueen kanssa. Luonnonsuojelulaki muuttui vuonna 2016 ja sen myötä kohteessa ei ole voimassa olevaa ELYn rajauspäätöstä, vaan toimija eli Metsähallitus vastaa rajauksista.

Luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ja Ylä-Kainuun Luonto ovat tehneet Pata-ahon metsänkäsittelystä tutkintapyynnön viranomaisille ja Metsähallitus odottaa ratkaisua asiaan.

Liite: ELY-keskuksen päätös 2016

Tiedote 10.10. Liito-oravakohteessa sattui inhimillinen erehdys

Lisätietoja:
Metsähallitus, Metsätalous Oy, va.aluejohtaja Tarmo Myllymäki, p. 0400 587375