Julkaistu 10.10.2018

Liito-oravakohteessa sattui inhimillinen erehdys

Metsähallitus on tehnyt inhimillisestä erehdyksestä johtuen hakkuita Liito-orava LIFE -hankkeeseen varatussa metsänkäsittelyn esimerkkikohteessa Suomussalmella. Hakkuut tehtiin ilman LIFE-hankkeessa aiottua yhteistä suunnittelua. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat on kuitenkin jätetty käsittelyn ulkopuolelle.

”Olemme pahoillamme tapahtuneesta. Olemme yksi hankekumppaneista ja pidämme Liito-orava-LIFE-hanketta todella tärkeänä. Etsimme korvaavan kohteen pikaisesti”, Metsähallitus Metsätalous Oy:n aluejohtaja Tarmo Myllymäki vakuuttaa.

Metsähallitus oli varannut hankkeeseen 11 kohdetta, joista alun perin oli valmistauduttu toteuttamaan yhdeksän. Pata-ahoa korvaamaan etsitään kokonaan uusi kohde.

Metsähallituksen Luontopalvelujen koordinoima Liito-orava-LIFE-hanke käynnistyi elokuussa. Hankkeen tavoitteena on turvata liito-oravan esiintyminen tulevaisuudessa. Liito-orava-LIFE-hankkeessa on mukana kaikkiaan 18 kumppaniorganisaatiota eri sektoreilta sekä Suomesta että Virosta ja se kestää noin 6,5 vuotta.

Liito-orava-LIFE-hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön hyviä toimintamalleja, joiden avulla liito-orava saadaan otettua huomioon maankäytön suunnittelussa niin taajamissa kuin talousmetsissä. Tämä edellyttää eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä laadukkaan tiedon saatavuutta.

Hankkeessa tullaan tekemään runsaasti esimerkkikohteita sekä yksityismetsiin että valtion metsiin. Esimerkkikohteissa liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat kulkuyhteyksineen turvataan osana paikallista elinympäristöverkostoa.

Metsähallitus teki syyskuussa hankkeeseen kuuluvalla Suomussalmen Pata-aholla hakkuut, koska LIFE-hankkeen rajauksia ei ollut vielä merkitty paikkatietojärjestelmään. Liito-orava-LIFE-hankekohteet ovat olleet valmisteluvaiheessa paperikarttoina, ei sähköisessä järjestelmässä. Nyt Liito-orava-LIFE-hankkeen kohteet on tallennettu Metsähallituksen paikkatietojärjestelmään ja ne näkyvät automaattisesti kohdealueiden metsäsuunnittelua tehtäessä. Erehdyksessä toteutetussa metsänkäsittelyssä on noudatettu voimassa olevia ohjeita ja määräyksiä, jolloin liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueet on jätetty käsittelyn ulkopuolelle.

Lisätietoja:

Metsänkäsittely:
Metsähallitus Metsätalous Oy, va. aluejohtaja Tarmo Myllymäki, p. 0400 587 375.

Liito-orava-LIFE-hanke:
Metsähallitus Luontopalvelut, kehityspäällikkö Mikko Tiira, p. 020 639 4689.