Julkaistu 1.6.2023

Levin matkailukeskukseen haetaan uusia ideoita opiskelijakilpailulla

Metsähallitus ja Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö järjestävät opiskelijoille ideakilpailun, jolla haetaan omaleimaisia Lapin luonnon ja kestävän matkailun huomioivia ideoita Levin Etelärinteen alueen jatkosuunnittelun, kaavoituksen ja toteutuksen pohjalle.

Opiskelijoiden on pohdittava töissään kuinka vastuullista, kestävää ja arkkitehtonisesti korkealaatuista matkailurakentamista voitaisiin edistää maankäytön suunnittelussa alueen ekologisuus, terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys huomioiden.

– Kestävään matkailurakentamiseen liittyvä suunnittelutehtävä tarjoaa opiskelijoille innostavan kesäopintomahdollisuuden sekä mahdollisuuden työelämäyhteistyöhön, Oulun yliopiston yhdyskuntasuunnittelun professori Helka-Liisa Hentilä toteaa.

– Lapin matkailu perustuu luontoon, joten luonnon säilyttäminen ja sen monimuotoisuuden suojelu on ensiarvoisen tärkeää. Uusia alueita ei oteta rakentamiseen kevein perustein, Metsähallituksen alueidenkäytön johtava asiantuntija Tanja Hämäläinen kertoo. Kilpailualue on yleiskaavoitettu jo aiemmin RA-alueeksi eli loma-asuntojen rakentamiseen tarkoitetuksi alueeksi.

Levin kehittymisellä on positiivinen taloudellinen vaikutus niin Kittilän kunnalle kuin laajemmallekin alueelle. Metsähallituksen yhtenä tavoitteena onkin mahdollistaa hallinnoimillaan valtion alueilla toimintoja, jotka lisäävät työllisyyttä ja vahvistavat aluetaloutta. Kestävä matkailu on tässä avainroolissa.

– Haemme nyt nuorilta uusia ideoita, jotka tukevat näitä tavoitteitamme, Hämäläinen sanoo.

– Kilpailuehdotuksissa on huomioitava myös ympärivuotisuus, sillä se on yksi parhaimpia keinoja lisätä matkailun kestävyyttä, Hämäläinen jatkaa.

– Suunnittelukilpailu on kunnalle uusi ja mielenkiintoinen tapa saada tuoreita ajatuksia kaavoitukseen. On todennäköistä, että useastakin kilpailuun osallistuvasta työstä saadaan ideoita alueen asemakaavoitukseen. Ideakilpailu ja kestävän matkailun huomioiminen sopivat hyvin myös Kittilän kuntastrategiaan, jonka painopisteitä ovat muun muassa luonto, edelläkävijyys ja kestävä kehittäminen, maanmittausinsinööri Toni Juuti Kittilän kunnasta kertoo.

Kilpailun osallistumisoikeus ja kilpailuaika

Kilpailuun voivat osallistua Oulun yliopiston arkkitehtuurin opiskelijat. Metsähallitus on aiemmin järjestänyt vastaavan ideakilpailun Aalto yliopiston arkkitehtuurin opiskelijoille Lohjan Vahermajärvellä. Voit tutustua tämän kilpailun töihin verkkosivuillamme.

Tulosten julkistaminen ja palkintojenjako pidetään 5.10.2023 klo 14–15.30 Oulun yliopistolla. Kilpailun ratkettua palkitut ja lunastetut ehdotukset asetetaan sähköisesti näytteille Metsähallituksen kilpailusivustolle.

Lisätiedot

Tanja Hämäläinen, alueidenkäytön johtava asiantuntija, Metsähallitus, tanja.hamalainen@metsa.fi, 040 186 9339

Johannes Jutila, projektitutkija, Oulun yliopisto, johannes.jutila@oulu.fi, 050 454 5938

Lue lisää mm. kilpailun arviointiperusteista: www.laatumaa.fi/levinetelarinne