Julkaistu 4.4.2019

Lapissa kunnostetaan tänä vuonna autiotupia

Metsähallituksen Luontopalvelujen hoidossa ja retkeilijöiden käytössä olevista autio-, päivä- ja varaustuvista 12 kunnostetaan. Vuorossa ovat Aatsan, Hietalahden, Kaltiolammen, Kapustan, Keimiöjärven, Meekon, Montellin, Mustavaaran, Muorravaarakan, Ropin, Tappurin ja Vellinsärpimän tuvat. Osa kunnostuksista tehdään erilllismäärärahalla, jonka eduskunta on osoittanut tupien kunnostukseen.

Korjausajankohdista ilmoitetaan tupien verkkosivuilla heti kun se on tiedossa. Tuolloin retkeilijöiden pitää varautua telttamajoitukseen tai turvautua muihin tupiin.

Käsivarressa Aatsa ja Ropi kuntoon jo huhtikuussa, Meeko toukokuussa

Aatsalla ja Ropilla kunnostustyön tekevät asiantuntevat talkoolaiset jo huhtikuussa. Aatsan autiotupa on katonkorjauksen takia pois käytöstä 15.–30.4. ja Ropi 23.–26.4. Ropilla uusitaan muun muassa lattia. Metsähallituksen väki uusii Kalottireitin varren Meekon varastuvan lattian, pinnat ja kalusteet 6.–17.5. Meekon remontin aikana retkeilijät voivat yöpyä Meekon yritystukikohdassa.

Pallas–Yllästunturin kansallispuistossa kunnostetaan viisi autiotupaa

Pallas–Yllästunturin kansallispuiston autiotupia kunnostetaan kesällä ja syksyllä. Tappurissa korjataan tuvan perustukset ja ulkoterassi. Montellilla ja Mustavaarassa parannetaan paloturvallisuutta. Keimiöjärven tupaa nostetaan ja peruskorjataan muutenkin. Hietalahden tupaa peruskorjataan myös.

Urho Kekkosen kansallispuistossa vuorossa kaksi tupaa, Pyhä–Luostolla yksi

Kapustan päivätupa Pyhä–Luoston kansallispuistossa. Kuva Anna Pakkanen, Metsähallitus.Urho Kekkosen kansallispuistossa kunnostusvuorossa ovat Muorravaarakan ja Vellinsärpimän tuvat. Vellinsärpimä on tarkoitus saada kuntoon jo toukokuussa, ja Muorravaarakan kunnostuksen tekevät talkoolaiset heinäkuun alussa.

Pyhä–Luoston kansallispuistossa kohennusta saa suosittu Kapustan päivätupa, jonka perustukset ja katto korjataan. Lisäksi Martimoaavan soidensuojelualueen Kaltiolammelle valmistuu huonokuntoisena puretun tilalle uusi tupa.

Myös Kemihaaran erämaa-alueen Uittipiekka, Muotkatunturin erämaa-alueen Kurtojoki ja Lemmenjoen kansallispuiston Vaskojoki saavat uudet kaminat.

Autiotuvat tärkeä osa retkeilyperinnettämme

Metsähallituksen Luontopalvelujen hoidossa on lähes 250 autiotupaa ja reilut 100 päivä- ja varaustupaa. Autiotuvat ovat kaikille kairan kulkijoille avoimia ja ilmaisia levähdyspaikkoja, joita tulee käyttää tupia ja toisia käyttäjiä kunnioittaen. Olennaista on toisten huomioiminen, majoitutaanhan tuvassa vieraiden ihmisten kanssa samoissa tiloissa.

Autiotuvat eivät ole tarkoitettuja kaupalliseen käyttöön, eivätkä myöskään ryhmille. Oman majoitteen ottaminen vaellukselle mukaan on omasta turvallisuudesta huolehtimista. Jos haluaa varmistaa yöksi katon päänsä päälle, kannattaa varata petipaikka varaustuvasta tai kokonainen vuokratupa. Päivätupia ei ole tarkoitettu yöpymiseen.

Lisätietoa:
Pallas–Yllästunturin kansallispuisto ja Käsivarsi:
Kenttäpäällikkö Antti Ohenoja, puhelin 045 113 1982
Rakennusmestari Marko Huusko, puhelin 040 638 6607

Urho Kekkosen kansallispuisto:
Kenttäpäällikkö Alexander Kopf, puhelin 040 5378853

Pyhä–Luoston kansallispuisto ja Martimoaapa:
Kenttäpäällikkö Olli Vainio, puhelin 0400 925074