Julkaistu 1.2.2021

Lapinjärven geenireservimetsästä ja tutkimusmetsästä korjataan tuulenkaatoja hyvässä talvikelissä

Tuulenkaatoja poistetaan mahdollisen hyönteistuhoriskin pienentämiseksi. Lapinjärvellä on jo vuosia kärsitty kirjanpainajakuoriaisen aiheuttamista tuhoista.

– Lapinjärvi on aluetta, jossa kirjanpainajakannat ovat olleet seurantojen perusteella keskimäärin suurimpia Suomessa. Viime kesänä niin sanottu epidemiaraja (yli 15 000 kuoriaista per pyydysryhmä) ylittyi jo ennen juhannusta. Rajan ylittyminen tarkoittaa sitä, että riski kirjanpainajatuhoille kasvaa, kertoo tutkija Markus Melin Lukesta.

Metsähallitus Metsätalous Oy:n tiimiesimies Ilkka Korhosen mukaan tuulenkaatojen korjuukohteissa lahopuuta jää metsään monimuotoisuutta ylläpitämään, koska Metsähallitus ei ohjeidensa mukaan korjaa kuollutta puuta.

Tänä vuonna erinomainen talvisää suosii Etelä-Suomen puunkorjuuta.

– Etelä-Suomen lumitilanne on korjuukelien puolesta tänä talvena poikkeuksellisen hyvä. Maanpinnan ja puiden juurien vauriot saadaan näissä olosuhteissa vältettyä, Korhonen toteaa.

Lapinjärven geenireservimetsässä suojellaan kotimaisen kuusen geneettistä monimuotoisuutta. Tutkimusmetsä on Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuskäytössä.

Lisätietoja:

Metsähallitus Metsätalous Oy, tiimiesimies Ilkka Korhonen, p. 0400 132 141
Luonnonvarakeskus (Luke) geenireservimetsät, asiantuntija Leena Yrjänä, p. 0295325240
Luonnonvarakeskus (Luke) tutkimusmetsät, erityisasiantuntija Jyrki Koivuniemi, p. 0295322067, jyrki.koivuniemi@luke.fi
Luonnonvarakeskus (Luke) kirjanpainajaseurannat, tutkija Tiina Ylioja, p. 0295324916, tiina.ylioja@luke.fi

Katso myös: