Julkaistu 25.6.2020

Lapin metsäautotiet kärsivät tulvatuhoja

Tiivistyneen lumen nopea sulaminen ja voimakkaan ukkosrintaman aiheuttamat sadekuurot Ylä-Lapissa nostattivat Lappiin poikkeukselliset tulvat, jotka vaurioittivat myös metsäteitä.

Tulvien myötä metsäautoteitä on mennyt poikki, sillä rumpujen vetokyky ei ole riittänyt ennätyksellisiin vesimääriin.

”Aliurakoitsijat ovat korjanneet kohteita sitä mukaa, kun niitä on tullut tietoon. Kaikkiaan tällä hetkellä tiedossa on noin 60 tien poikkimenoa ja kohteita tulee tietoon jatkuvasti lisää”, Metsähallituksen tienrakennusesimies Eric Raunio kertoo.

Kaikkia kohteita ei voida korjata heti, sillä tiestön kantavuus ei kelirikon aikana kestä kaivinkoneiden, rumpujen ja maa-ainesten siirtoja. Näillä paikoilla työt tehdään heti, kun tiestö kantaa siirrot ja tulva on laskenut. Teiden poikkimenot ovat useassa paikkaa olleet myös tilapäisenä esteenä puu- ja taimikuljetuksille.

Yhtenä merkittävänä tulvakohteena on ollut Inarin Kutturan Harrijoen silta, jonka takana on kultavaltauksia. Ukkossateet ja sulamisvedet veivät maat molemmin puolin siltaa siltamuurin takaa. Eric Raunio kertoo, että tie saatiin korjattua juhannukseksi.

”Sillan molemmat puolet korvattiin kivisemmällä materiaalilla”, Eric Raunio kuvailee.

Yksityistiet ovat tienhoitokuntien vastuulla, Metsähallitus ei hoida tulvavesien viemien yksityisteiden korjausta.

Lisätietoja: Metsähallitus Metsätalous Oy, tienrakennusesimies Eric Raunio,
p. 040 674 6981.