Julkaistu 15.2.2019

Lapin luontokeskusverkostoa tiivistetään

Metsähallituksen Luontopalvelut tiivistää Lapin luontokeskusverkostoa. Tavoitteena on saada Tankavaaran luontokeskus ja Savukosken opastuskeskus Korvatunturi matkailun yrityskäyttöön. Utsjoelle ei rakenneta uutta luontotupaa poltetun tilalle. Lapin vilkkaimmat luontokeskukset säilyvät luontokeskuskäytössä.
Tankavaaran luontokeskus sekä Savukosken opastuskeskus Korvatunturi pyritään saamaan tulevaisuudessa matkailun yrityskäyttöön, jolloin luontokeskuskäytössä hiljaiset kohteet saadaan palvelemaan paremmin alueella kävijöitä. Tankavaara on jo suljettu, Savukosken opastuskeskus toimii vielä jonkin aikaa.
Metsähallituksen Saariselän palvelupiste Kiehinen avautuu kesän 2019 alussa uusissa tiloissa Santa’s Hotel Tunturissa, Gielaksen alakerran liiketilassa. Entistä keskeisemmällä paikalla tavoitetaan paremmin koko Saariselän matkailualueen yhteiset asiakkaat.
Utsjoen luontotupa tuhopoltettiin alkuvuodesta 2017. Luontopalvelut selvitti erilaisia vaihtoehtoja ja yhteistyömalleja luontotupatoiminnan jatkamiseksi Utsjoella. Luontopalvelujen tiukentunut resurssitilanne ja luontotuvan pienet käyntimäärät (2500–4000 vuosittain) eivät kuitenkaan enää puolla uuden tuvan rakentamista. Inarin Siidassa jatketaan yhteistyötä saamelaismuseon kanssa, ja tällä hetkellä Siidassa on meneillään laajennus- ja näyttelyn uudistamishanke. Lemmenjoen luontotupa myytiin matkailun yrityskäyttöön jo 2016.
Vilkkaimpiin luontokeskuksiin lähes 450 000 käyntiä vuosittain
Luontokeskuskäytössä säilyviin Yllästunturin luontokeskus Kellokkaaseen, Pyhä–Luoston luontokeskus Naavaan, Ylä-Lapin luontokeskus Siidaan sekä Tunturi-Lapin, Pallastunturin ja Kilpisjärven luontokeskuksiin tehdään vuosittain yhteensä 430 000–450 000 käyntiä. Savukosken opastuskeskus Korvatunturin, Tankavaaran luontokeskuksen sekä Utsjoen luontotuvan käyntimäärät ovat olleet yhteensä noin 16 000–17 000 / vuosi (2016–2018).
Luontopalvelut ylläpitää useissa luontokeskuksissa myös kuntien matkailuneuvontaa. Kellokkaassa toimii Kolarin neuvonta, Kilpisjärvellä ja Tunturi-Lapissa Enontekiön, Siidassa ja Kiehisessä Inarin ja Naavassa Kemijärven ja Pelkosenniemen matkailuneuvonta. Luontokeskukset tekevät paljon yhteistyötä useiden kumppanien ja yrittäjien kanssa. Moni toimii myös elokuvateatterina sekä taidenäyttelytilana ja tiloina yrittäjävetoisille ravintoloille.
Käyntimäärä 2018:
Pyhä–Luoston luontokeskus Naava 129 500
Ylä-Lapin luontokeskus Siida 117 100
Yllästunturin luontokeskus Kellokas 93 100
Pallastunturin luontokeskus 49 500
Tunturi-Lapin luontokeskus 25 800
Kilpisjärven luontokeskus 14 800
Tankavaaran luontokeskus 9 000
Savukosken opastuskeskus Korvatunturi 4 300
Yhteensä 443 100
Lisätietoa
Metsähallitus, Luontopalvelut, Lappi, aluejohtaja Jyrki Tolonen, puh. 0400 388609