Julkaistu 5.9.2018

Lapin luonnonvara-alan asiantuntijat linjasivat perustukset valtion maiden käyttöön Lapissa

Metsähallituksen toiminnan ja maankäytön linjaukset tulevalle viidelle vuodelle laaditaan yhdessä asiantuntijoiden, alueen toimijoiden ja kansalaisten kanssa. Tavoitteena on löytää tapoja hyödyntää kestävästi ja monipuolisesti valtion maa- ja vesialueita Lapin maakunnassa.

Lapin luonnonvarasuunnittelun yhteistyöryhmä kokoontui Arktikumissa tiistaina 4.9.2018. Luonnonvarasuunnitelman tekee eri alojen toimijoista koostuva yhteistyöryhmä yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Luonnonvarasuunnittelussa painotetaan yhä enemmän paikallisten ihmisten näkemyksiä, sidosryhmien toiveita sekä ideoita uusista mahdollisuuksista valtion maiden ja vesien kestävässä hyödyntämisessä.

Päivän työpajojen tavoitteena oli luoda suuntaviivat luonnonvarasuunnitelman tekemiselle. ”Oli hieno nähdä, miten asiantuntijat puhalsivat yhteen hiileen työn eteen. Saimme esille hyvin eri näkökantoja. Nyt pääsimme tuntumaan, että on luotu yhteiset arvot ja näkemys, miten eteenpäin on yhteinen,” iloitsee luonnonvarasuunnittelun projektipäällikkö Maria Sundman Metsähallitukselta.

”Jos luonnonvarasuunnitelma olisi talo, sanoisin että nyt on luotu perustukset ja runkopalkit asetettu. Tässä on kuitenkin vielä paljon työtä ennen kuin ollaan lopputuloksessa. Yhteistyöryhmän työ jatkuu,” suunnittelun työpajoja vetävä Tomi Tuomasjukka summaa.

Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii Luonnonvarakeskuksen johtaja Taneli Kolström. Prosessissa ovat mukana julkisia hallintotehtäviä hoitavat Metsähallitus, Lapin ELY-keskus, Puolustusvoimat, Lapin liitto, Lapin yliopisto, alueen maakuntamuseot sekä elinkeinojen etujärjestöjä, yrityksiä ja muita järjestöjä. Suunnitelma tehdään valtion Metsähallitukselle asettamien tavoitteiden ja luonnonvarojen käytön kestävyyden puitteissa. Projektin lopputuloksena valmistuu luonnonvarasuunnitelma, joka ohjaa Metsähallituksen toimintaa Lapissa vuosina 2019-2024.

Asiantuntijanäkemysten lisäksi luonnonvarasuunnitelmassa otetaan mukaan myös eri teemaryhmien ja yleisön ajatukset. Porotalouden, matkailun, suojelun, virkistystoiminnan sekä kuntien ja kuntayhtymien teemaryhmiin pääsee vielä mukaan vaikuttamaan.

Kaikki kansalaiset voivat osallistua suunnitteluun netissä olevan verkkokyselyn kautta. Kysely on avoinna syyskuun loppuun saakka.
Vastaa kyselyyn: https://app.maptionnaire.com/fi/4505/?

Lisätietoja:

Maria Sundman, Projektipäällikkö, Metsähallitus. maria.sundman@metsa.fi, Puh. 040 752 43 73
Lapin Luonnonvarasuunnittelu: https://www.metsa.fi/fi/lapin-luonnonvarasuunnittelu