Julkaistu 16.6.2022

Lapin alueen ensimmäinen Pro metsä -palkinto luovutettiin tunnustuksena aktiivisesta, innovatiivisesta ja tuloksekkaasta työstä Kii Korhoselle

Lapin metsäneuvosto myönsi Pro metsä -palkinnon Lapin eläköityneelle aluejohtajalle, Kirsi-Marja ”Kii” Korhoselle torstaina 16.6.2022. Pro metsä -palkinto on uusi, tänä vuonna ensimmäistä kertaa myönnettävä tunnustus, joita jaetaan eri puolilla Suomea. Pro metsä -palkinto on tapa kiittää ja kannustaa metsien ja metsäalan hyväksi tehdystä työstä eri maakunnissa.

Tilaisuudessa Lapin metsäneuvoston Pro metsä -palkinnon luovutti Lapin metsäneuvoston puheenjohtaja Annakaisa Heikkonen. Heikkonen toi puheessaan esille Kiin pitkäjänteisen työn metsäalalla:

”Kii, sinä olet tehnyt paljon ja väsymättä työtä metsien eri käyttömuotojen yhteensovittamisessa etenkin täällä pohjoisessa. Yhteensovittamisessa olet muistanut metsätalouden rinnalla niin monimuotoisuuden, ilmaston ja Lapille leimallisten poronhoidon, matkailun ja alkuperäiskansojen kysymykset.”

Kii Korhonen on tullut monelle metsäalan henkilölle tutuksi yhteensovittamisen edelläkävijänä. Korhonen oli uransa alkuaikoina tekemässä Metsähallituksen ensimmäistä ympäristöopasta, joka oli saamelais- ja poronhoitolukuineen alkusysäys nykyisenkaltaiselle yhteensovittamiselle.

”Arvostan tätä tunnustusta suuresti. Olen työssäni halunnut painottaa yhteensovittamisen tärkeyttä ja koska Lapin metsäneuvostossa on hyvin laajasti eri toimijoita eri tahoilta, tuntuu Pro metsä -palkinnon saaminen todella arvokkaalta.” Korhonen toteaa.

Pro metsä -palkinnon myöntäminen yksimielinen päätös

Pro metsä -palkinnosta päättäminen tehtiin Lapin metsäneuvoston kokouksessa toukokuussa 2022, ehdotuksia palkinnon saajaksi sai tehdä etukäteen avoimesti. Metsäneuvostossa on edustettuna laajalti eri sidosryhmät ja metsien eri käyttömuodot. Lapin metsäneuvosto kertoo, että ehdotuksia tunnustuksen saajaksi oli lukuisia, ja keskustelu oli laaja ja monipuolinen. Sitä myötä lopputulos on hyvin harkittu ja perusteltu.

”Hienoa on myös todeta, että metsäneuvoston päätös tunnustuksen myöntämisestä oli yksimielinen: kaikki sidosryhmät antoivat tukensa tälle valinnalle. Palkinto on päätetty myöntää henkilönä Kii Korhoselle.” Heikkonen toteaa palkinnon luovutuksen yhteydessä.

Korhonen sai kiitosta myös aidosta läsnäolosta sekä vahvasta osallistumisestaan yli organisaatiorajojen:

”Olet omalla räiskyvällä persoonallasi usein hedelmällisen yhteistyön, vuoropuhelun ja yhteensovittamisen alullepanija. Olet uusien toimintatapojen edistäjä ja kehittäjä sekä väsymätön keskustelija ja kuuntelija. Olet osallistunut väsymättä ja rakentavalla otteella paikallisiin kuin alueellisiin keskusteluihin, mutta yhtä lailla olet aktiivinen kansallisissa ja kansainvälisissä kysymyksissä.

Sinun työsi vaikutukset eivät ole olleet pelkästään valtion maihin kohdistuvaa, vaan toimet ovat vaikuttaneet metsiin yleisemminkin Lapissa.” Heikkonen kertoo.

Puun taimi osoittamassa tunnustusta  

Pro metsä -palkintoon kuuluu tunnuspalkintona myös puun taimen istutus, joka tällä kertaa istutettiin Tiedekeskus Pilkkeen tontille. Vuonna 2022 eläkkeelle siirtynyt Korhonen on ollut itse vuonna 2011 avatun Pilke-talon aloitteentekijänä, joten rakennus on Kiille erityisen tärkeä.

”Pro metsä -kunniakirjan lisäksi tälle sinun osoittamalle paikalle Rovaniemen Pilkkeen pihalle istutetaan valitsemasi puu. Se on räiskyvä punakoivu, joka osana Pro metsä -tunnustusta kuvastaa kasvua, tulevaisuutta ja yhteisöllisyyttä.”  Heikkonen kiteyttää puheessaan.

Lisätietoja Lapin metsäneuvoston Pro metsä -palkinnosta:
Annakaisa Heikkonen
Lapin Metsäneuvoston puheenjohtaja
Puh. +35850 431 4498

Haastattelupyynnöt:
Kii Korhonen
puh. +358 400 300861
kii.korhonen@gmail.com