Julkaistu 14.3.2019

Lakimuutos – Paikalliset saavat kausiluvan Ylä-Lapin jokikohteille

Eduskunta on hyväksynyt kalastuslakiin muutoksia. Kuntalaiset voivat jatkossa ostaa omakustanteisen kausiluvan jokikohteille Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella. Viehekalastuksen kausilupa hankitaan Metsähallitukselta, ja lupa koskee kotikunnan valtion vesiä, jotka ovat lohen ja taimenen nousualueita.

Kausiluvan hinta määritellään myöhemmin maa- ja metsätalousministeriön maksuasetuksessa, mutta hyväksytyn lakimuutoksen mukaan se on omakustanteinen. Alle 18-vuotiaat voivat lunastaa luvan ilmaiseksi. Kausiluvan saavat halutessaan kaikki paikkakuntalaiset, eli lupien määrää ei rajoiteta kiintiöillä.
Ulkopaikkakuntalaiset voivat ostaa kuhunkin jokikohteeseen erillisiä vuorokausilupia annetun lupakiintiön mukaisesti.

Lakimuutoksen mukaan Metsähallituksen on varmistettava kalastuksen kestävyys lupaehdoilla, kuten saaliskiintiöllä. Metsähallitus neuvottelee seuraavaksi kalastuksesta Saamelaiskäräjien ja Ylä-Lapin neuvottelukuntien kanssa vielä maaliskuun aikana.

Kuntalaisen jokilupia viehekalastukseen voi alkaa hankkia toukokuun aikana. Myös ulkopaikkakuntalaisten kohdekohtaiset vuorokausiluvat tulevat myyntiin toukokuussa myöhemmin ilmoitettavana päivänä.

Ylä-Lapin perinteiseen saamelais- ja paikalliskulttuuriin kuuluvan kalastuksen harjoittaminen vaikeutui uuden kalastuslain voimaantulon jälkeen 2016, kun myös paikalliset ovat joutuneet hankkimaan vuorokausilupia kalastukseen. Kalastuslupia on lisäksi ollut saatavilla vain rajoitetusti.

Ylä-Lapissa kuntalaiset voivat edelleen hankkia Metsähallitukselta maksuttoman kalastusluvan muihin valtion vesiin kuin lohen ja taimenen nousualueisiin. Viime vuonna maksuttomia lupia lunastettiin 4 000 kappaletta.

Lisätietoja Metsähallituksessa antavat:
Erikoissuunnittelija Markku Seppänen, puh. 040 039 7535, markku.seppanen(a)metsa.fi
Erätalousjohtaja Jukka Bisi, puh. 040 537 0993, jukka.bisi(a)metsa.fi