Julkaistu 14.5.2018

Laiton munien keräily uhkaa lintujen pesintää

Luonnonvaraisten lintujen munien laiton keräily on lisääntynyt myös Pohjoismaissa. Munien keräily on kiellettyä ilman luonnonsuojelulain nojalla annettua lupaa.

Osa linnuista on jo aloittanut pesintänsä, ja kaikkein varhaisimpien pesijöiden poikaset ovat kuoriutuneet. Kiihkein pesimäkausi ajoittuu toukokuulle ja kesäkuun alkuun.

Munien keräily ja lintutarhojen pito ovat lisänneet suosiotaan, ei ainoastaan Keski-Euroopassa vaan myös Pohjoismaissa. Keräilijöitä eivät kiinnosta pelkästään harvinaiset lajit, vaan kaikkien lajien munista tai poikasista ollaan kiinnostuneita. Ilman luonnonsuojelulain nojalla myönnettyä lupaa munien kerääminen ja lintujen pyydystäminen on lainvastaista toimintaa. Luvaton toiminta on osin ammattimaista, ja munilla ja elävillä linnuilla käytävässä kaupassa liikkuvat isot rahasummat, maailmanlaajuisesti laittomassa villieläinkaupassa arvioidaan liikkuvan rahaa 10-20 miljardin dollarin arvosta.

Muuttohaukan poikasia. Kuva: Tuomo Ollila, Metsähallitus.Keräilijät ovat kansainvälisesti verkostoituneita. Muutama vuosi sitten Suomessa tuli ilmi tapaus, jossa suomalaiselta kerääjältä löydettiin tuhansittain luvattomasti kerättyjä linnunmunia. Juttu sai alkunsa Skotlannista, josta löytyivät yhteydet Ruotsiin ja sieltä Suomeen. Tapaus eteni oikeuteen luonnonsuojelurikoksena.

Tänäkin keväänä Suomessa saattaa liikkua henkilöitä luvattomissa tarkoituksissa. Laitonta toimintaa harjoittavat henkilöt voivat olla suomalaisia tai ulkomaalaisia. Toisaalta maassamme liikkuu kevään ja alkukesän aikana runsaasti lintuharrastajia, jotka eivät ole laittomilla asioilla eivätkä aiheuta ongelmia linnuille.

Mutta kannattaa kuitenkin muistaa, että lintujen pesien häirintä, vaikka vain valokuvaamistarkoituksessa vaatii ELY-keskuksen luvan poiketa luonnonsuojelulain rauhoitussäännöksistä. Säädös johtuu siitä, että lintujen pesinnän häirintä voi johtaa pesän hylkäämiseen ja pesässä olevan poikueen tuhoutumiseen.
Jos kuitenkin näkee tai tapaa epäilyttävää toimintaa, joka viittaa munien keräilyyn tai pesien häirintään, siitä on syytä ilmoittaa johonkin alla oleviin puhelinnumeroihin:

  • Poliisi Puhelinnumeroon 112
  • Metsähallitus, ylitarkastaja Juha Ahonen, puhelin 040 646 4250
  • Birdlife Teemu Lehtiniemi, puhelin 0400 749 786

Lisätietoja antaa
Metsähallitus, ylitarkastaja, Tuomo Ollila, puhelin 0400 241448

Kuvassa muuttohaukan poikasia. Kuva: Tuomoi Ollila, Metsähallitus.