Julkaistu 26.4.2018

Lähtisitkö Virtuaalimetsään?

Peliteollisuudesta tuttu virtuaalimaailma on tullut metsäsuunnitteluun. Lapin ammattikorkeakoulu ja Metsähallitus ovat saaneet valmiiksi metsänkäsittelyä visualisoivan Virtuaalimetsän.

Lisätty todellisuus ja virtuaaliset havaintovälineet ovat uusi tapa kertoa sidosryhmille ja muulle yleisölle, miten erilaiset maankäyttöratkaisut, metsätalouden toiminta ja metsänkäsittelyvaihtoehdot vaikuttavat muun muassa maisemaan ja virkistyskäyttöön.

”Hakkuiden ja muun metsänkäsittelyn sekä metsän kehittymisen visuaalista vaikutusta on vaikea arvioida. Haluamme visualisoida mahdollisimman realistisesti, miltä eri toimenpiteet tai niiden tekemättä jättäminen näyttävät metsämaisemassa”, Metsähallitus Metsätalous Oy:n paikkatietoasiantuntija Pirjo Korhonen kertoo.

Lapin ammattikorkeakoulun kehittämässä Virtuaalimetsä-sovelluksessa on yhdistetty Metsähallituksen paikkatietojärjestelmästä saatavia puusto- ja maastotietoja peliteollisuudesta tuttuun virtuaalimaailmaan.

”Lopputulosta voi tarkastella liikkumalla alueella vapaasti maanpinnan tasossa tai lentäen. Maisema voidaan kuvata sekä kesä- että talvimaisemana”, projektipäällikkö Anne-Mari Väisänen Lapin ammattikorkeakoulusta kuvailee.

Puustotiedot ja tiedot maaston muodoista saadaan suoraan Metsähallituksen laserkeilausaineistosta. Kasvun laskennassa virtuaalimetsäsovellus käyttää oikeisiin kasvumalleihin perustuvaa Simo-järjestelmää. Metsän kehittymistä voi seurata useiden vuosikymmenten päähän.

”Virtuaalinen metsän kasvattaminen toimii reaaliajassa toimenpiteiden kanssa”, Pirjo Korhonen valaisee.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että virtuaalimallinnus voisi olla osa Metsähallituksen suunnittelujärjestelmää ja tulevaisuuden metsäsuunnittelijan jokapäiväinen työkalu.

Lisätietoja:

Metsähallitus Metsätalous Oy, paikkatietoasiantuntija Pirjo Korhonen, p. 0400 19 9153
Lapin ammattikorkeakoulu, projektipäällikkö Anne-Mari Väisänen, p. 040 775 1893