Julkaistu 27.7.2022

Lähes 40 metsäpeuraa vapautettiin luontoon – palautusistutuksen totutustarhausvaihe päätökseen

Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa viisi vuotta sitten alkanut metsäpeurojen palautusistutus saatiin päätökseen, kun loput metsäpeurat vapautettiin totutustarhoista luontoon. Molempien kansallispuistojen alueella elää nyt 4050 yksilön kokoinen metsäpeurakanta, mikä täyttää hankkeelle asetetut tavoitteet.

Nuori metsäpeura juoksee ulos häkin ovesta.
Nuori metsäpeurahirvas vapautettiin Lauhanvuoren totutustarhasta kesällä 2022. Kuva: Milla Niemi / Metsähallitus.

Luontoon vapautettiin heinäkuun aikana 39 metsäpeuraa, joista 23 on syntynyt totutustarhoissa. Osa vapautetuista metsäpeuroista on lähtöisin eläintarhoista ja muutama on pyydystetty luonnosta. Takaisin villiin elämään pääsi myös viime talvena pääkaupunkiseudulla harhaillut ja Korkeasaaren villieläinsairaalassa toipunut nuori metsäpeura. Kokonaisuudessaan vapauteen on hankkeen aikana päästetty 81 yksilöä.

”Vapautimme metsäpeurat useassa erässä ja mahdollisimman vähän niitä häiriten”, kertoo erikoissuunnittelija Milla Niemi Metsähallituksesta. ”Suurin osa peuroista siirtyi uuteen elämänvaiheeseen helposti, mutta kolmisen vuotta sitten luonnosta pyydystettyä vanhaa ja varovaista vaadinta vasoineen jouduimme houkuttelemaan ulos tarhasta ihan tosissamme”, Niemi kuvailee.

Molemmilla palautusistutusalueilla on syntynyt vasoja tarhojen lisäksi myös luonnossa. ”Villejä vasoja syntyi nyt kolmatta vuotta peräkkäin eli peurojen lisääntyminen on lähtenyt mukavasti käyntiin myös totutustarhojen ulkopuolella”, MetsäpeuraLIFE-hankkeen projektipäällikkö Sakari Mykrä-Pohja kertoo. ”Arvioimme luonnossa syntyneen tähän mennessä viitisentoista vasaa, mahdollisesti enemmänkin”, Mykrä-Pohja laskee. Viiden metsäpeuran tiedetään kuolleen vapaudessa.

Vapautetuista metsäpeuroista osalle on asennettu satelliittipanta tai korvaan kiinnitettävä GPS-seurantalaite. Yli puolet vapautetuista eläimistä on merkitty kirkkaanvärisillä korvamerkeillä, joissa käytetyt väriyhdistelmät mahdollistavat yksilöllisen tunnistamisen. Näin metsäpeurojen liikkeistä ja selviytymisestä saadaan tietoja myös jatkossa.

Vaikka totutustarhat jäävät nyt tyhjilleen, niitä ei pureta. Tämä mahdollistaa palautusistutettujen metsäpeurakantojen vahvistamisen tulevaisuudessa. Metsäpeuran suojelu ja kannanhoito on pitkäjänteistä työtä, ja jatkuvuuden varmistamiseksi Metsähallitus suunnitteleekin parhaillaan rahoitushakemusta seuraavalle Life-hankkeelle. Mikäli EU-rahoitus saadaan, voisi uusi hanke alkaa vuonna 2025.

Nyt tehdyt palautusistutukset ovat osa vuonna 2016 alkanutta, EU-rahoitteista MetsäpeuraLIFE-hanketta. Kannanhoito- ja suojeluhankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut palauttaa alkuperäislajistoomme kuuluva metsäpeura entisille asuinsijoilleen läntiseen Suomeen. Hanketta koordinoi Metsähallituksen Eräpalvelut.

Lisätietoja

Euroopan unionin Life-hankkeen 30-vuotis juhlatunnus 1992-2022. Natura 2000 -tunnus.