Julkaistu 29.11.2018

Kyyjärven Peuralamminnevan arvokasta suoluontoa palautetaan patoamalla

Peuralamminneva on monipuolinen suoalue, jonka luontoa autetaan säilymään kunnostamalla niitä osia, joita on aiempina vuosikymmeninä yritetty kuivattaa metsätalouskäyttöön ojittamalla. Ojia on nyt tukittu kaivinkoneella 15 km. Täytettyihin ojiin tehdään myös patoja, jotta vesi pysyy suolla.

Ripeästi edennyt työ on nyt loppumetreillä. Työt alkoivat ylimääräisen puuston poistolla viime talvena. Peuralamminnevan ennallistaminen eli palauttaminen lähemmäs luonnontilaa tehdään osana EU:n rahoittamaa Hydrologia-LIFE-hanketta, josta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut.

Toimenpiteet koskevat Luontopalvelujen hoidossa olevaa valtionmaata, joka rajautuu Peuralamminnevan Natura 2000 -alueeseen. Alueen itäpuolella olevia yksityismaita ei vesitetä.

Riekolle hyviä elinympäristöjä

Riekko suolla.Kuva: Timo Eskola, Metsähallitus.Ennallistaminen hyödyttää soilla eläviä lajeja kuten viime vuosina voimakkaasti taantunutta riekkoa. Myös veden laatu paranee, kun ojia pitkin valuvien ravinteiden määrää alueella sijaitsevassa Peuralammessa vähenee.

– Ennallistettujen soiden on havaittu kelpaavan mainiosti riekkojen kevätreviireiksi. Ennallistamisen odotetaankin elvyttävän myös alueen riekkokantaa, sanoo projektipäällikkö Tuomas Haapalehto Metsähallituksesta.

– Kohteesta saadaan ennallistettua n. 70% tänä vuonna, ja työn on tarkoitus valmistua ensi vuonna, kertoo suunnittelija Christian Koivula. Muita hankekohteita seudulla on mm. Salamajärven kansallispuisto.

Kuvassa riekko suolla, kuvaaja Timo Eskola, Metsähallitus. (Kuva ei ole Peuralamminnevalta.)

Lisätietoja:
Suunnittelija Christian Koivula, Metsähallitus, puh. 040 673 2296; christian.koivula(at)metsa.fi
Projektipäällikkö Tuomas Haapalehto, Metsähallitus, puh. 040 353 2480; tuomas.haapalehto(at)metsa.fi

Hydrologia-LIFE-hanke:
Laajalla EU-rahoitteisella hankkeella autetaan uhanalaistunutta suo- ja vesiluontoa. Hankkeessa mm. tukitaan ojia lähes sadalla suolla ja kunnostetaan yli 30 km puroja. Samalla parannetaan tulvasuojelua, veden laatua sekä riistamaita.