Julkaistu 1.9.2021

Kylmäluoman suojelualueen myrskynkaadot jäävät paikoilleen – retkeilyreittien avaamista selvitellään

Taivalkoskella Kylmäluoman retkeilyalueella Paula-myrskyn kaatamat puut jätetään luonnonmetsissä pääosin paikoilleen. Alueen talouskäytössä olevien monikäyttömetsien kaatunut puusto sen sijaan korjataan. Metsähallituksen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen edustajat tutustuivat myrskytuhoihin viime viikolla. Suunnitelmat Kylmäluoman retkeilyreittien tulevaisuudesta tarkentuvat syksyn aikana.

Kesäkuun Paula-myrsky kaatoi noin 70 prosenttia Kylmäluoman alueen boreaaliseksi luonnonmetsäksi luokitelluista metsistä. Tuhon laajuus on samaa luokkaa taloustoiminnan piirissä olevissa metsissä. Metsähallituksen Metsätalouden ja Luontopalvelujen sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen edustajat pitivät alueella katselmuksen perjantaina 27.8. 2021.

– Kyseessä on Natura-alue ja suojeluperusteet tulee ottaa huomioon kaikessa toiminnassa. Alueen keskeisin suojeluperuste on boreaaliset luonnonmetsät. Suojeluperusteiden mukaista on, että kaatunut puu jätetään maastoon. Pieniä määriä puustoa voidaan korjata esimerkiksi retkeilyreiteiltä ja porotalouden edellytysten turvaamiseksi, kertoo yksikön päällikkö Eero Melantie ELY-keskuksesta. 

Lahopuu on tärkeää monille lajeille ja lisää luonnon monimuotoisuutta. Kylmäluomalla lahopuusta hyötyvät erityisesti vanhojen metsien lahottajasienet, kääväkkäät ja niistä hyötyvä muu lajisto. Kuolleella puulla elävästä lajistosta osa on harvinaisia ja valtakunnallisesti uhanalaisia. 

Myös talouskäytön piirissä olevissa valtion monikäyttömetsissä lahopuun määrä lisääntyy, kun osa puusta jätetään korjaamatta. Metsissä ei myöskään tehdä maanmuokkausta.

Talousosien myrskytuhohakkuista tehdään Natura-vaikutusten arvio ennen korjuutöiden aloittamista. Kylmäluoman Natura-alue on kooltaan 7 335 hehtaaria, joista metsää on noin 4 500 hehtaaria. Metsistä noin 60 prosenttia on suojeltuja luonnonmetsiä, loput talouskäytön piirissä olevaa metsää. Paula-myrskyssä lakosi laajoja alueita niin luonnon- kuin talousmetsääkin. 

– Luonnonsuojelualueilla vastaavaa on laajassa mitassa tapahtunut viimeksi Sirkka-myrskyn yhteydessä vuonna 1985, jolloin puuta kaatui Urho Kekkosen kansallispuiston Jaurujokilaaksossa. Tämä on vielä sitäkin isompi tapaus, Melantie vertaa.

Tuhojen valtavan mittakaavan takia Kylmäluoman matkailu- ja virkistyskäytön suunnitelmia joudutaan uusimaan. Matkailun kehittämiseen tähtäävässä kaavoitushankkeessa on otettu aikalisä ja alueelle laadittua maankäytön ja matkailun yleissuunnitelmaa jouduttaneen päivittämään. Metsähallitus järjestää alueen tulevaisuutta käsittelevän sidosryhmätilaisuuden syyskuussa. 

Metsähallitus selvittää parhaillaan myös, millaisia muutoksia retkeilyreiteille joudutaan tekemään. Kaatuneiden puumassojen takia osaa reiteistä ei pystytä avaamaan, vaan niitä linjataan uudelleen. Kylmäluoman retkeilyreitit ovat edelleen suljettuina, eikä reittejä ole mahdollista avata tänä syksynä. Tavoitteena on saada talvella hiihtolatu ja kelkkareitit käyttöön. 

Kylmäluoman Retkeilykeskuksessa leirintäalue ja suurin osa mökeistä ovat matkailijoiden käytössä. Kalastaminen on mahdollista Iso-Pajuluomassa.

Lisätietoja:

Eero Melantie, yksikön päällikkö, Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus, eero.melantie@ely-keskus.fi, 0295 038 377

Arto Tolonen, aluejohtaja, Metsähallitus Metsätalous Oy, arto.tolonen@metsa.fi, 0400 192 931

Sari Alatossava, puistonjohtaja, Metsähallitus, Luontopalvelut, sari.alatossava@metsa.fi, 040 801 4044