Julkaistu 12.12.2023

Kuulutus: Kalastuksen kiintiöpäätökset saamelaisten kotiseutualueelle ja muualle Suomeen 2024-2025

Kuulutustekstiä korjattu nähtävilläolopäivämäärän ja valitusajan päättymisajankohdan osalta 20.12.2023.

Metsähallitus on Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) 18 §:n nojalla 12.12.2023 antamillaan päätöksillä 7030/2023 ja 7584/2023 vahvistanut aluekohtaiset kiintiöt Metsähallituksen hallinnassa olevien valtion vesialueiden käyttämisestä kalastukseen. Päätös 7030/2023 koskee maantieteellisesti saamelaisten kotiseutualuetta ja päätös 7584/2023 muuta Suomea.

Päätökset pidetään nähtävänä 22.1.2024 saakka Metsähallituksen keskusyksikössä (Ratatie 11, 01300 Vantaa), Ivalon palvelupisteessä (Sairaalantie 3 B, 99800 Ivalo) ja Ylä-Lapin luontokeskus Siidassa (Inarintie 46, 99870 Inari) ja Tunturi-Lapin Luontokeskuksessa (Peuratie 15, 99400 Enontekiö) sekä Metsähallituksen www.eräluvat.fi ja www.metsa.fi-sivuilla.

Asiakirjan nähtäväksi asettamisesta ilmoitetaan virallisessa lehdessä sekä lisäksi seuraavissa sanomalehdissä: Helsingin Sanomat, Lapin Kansa, Kaleva, Kainuun Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus ja Hufvudstadsbladet.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätösten tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta on päätösten liitteenä olevissa valitusosoituksissa.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta 15.12.2023 Virallisessa lehdessä eli 22.12.2023. Valitusaika päättyy 22.1.2024.

Vantaalla 12. päivänä joulukuuta 2023

METSÄHALLITUS

Kiintiöpäätökset näet eräluvat.fi-sivustolta.