Julkaistu 23.2.2023

Kunnostusraivaus aloittaa Kuusiston linnanraunioiden ja kartanon alueen ennallistamistyöt

Muutos pelloista niityiksi ja umpeenkasvaneista metsänreunoista hakamaiksi. Kuusiston piispanlinnan raunioiden ja kartanon ympäristön ennallistamistyöt ovat alkaneet 22.2.2023 kunnostusraivauksella. Töiden tavoitteena on parantaa alueen luontotyyppien ja eliölajiston elinvoimaisuutta.

Kiviraunioita ja niiden edessä vanha puutalo sekä lehtipuita, maisemaa peittää ohut lumikerros.
Kuusiston linnanrauniot talvella. Kuva: Markus Jaskari.

Kuusiston kartanon ja linnanraunioiden sekä pysäköintialueen ympäristössä raivataan vesakkoa ja kaadetaan liian tiheässä kasvavia nuoria puita, erityisesti kuusia. Osa puista jätetään pystyyn lahoamaan tai kaadetaan maapuuksi. Pellonreunat avataan puoliavoimen hakamaiseksi, Verkkorannan ruovikko murskataan niittämällä ja alueelle rakennetaan laiduntaville lampaille ja naudoille aita. Alueelta myös poistetaan vierasperäistä terttuseljaa.

Ensi vuonna tarkoituksena on aloittaa lampaiden ja nautojen laidunnus alueella. Kuusiston luonto- ja kulttuuripolun retkeilyreiteille asennetaan lammasaitaan eläin- ja kulkuportit.

Työt tehdään metsurityönä, mutta puunrunkoja ja risuja kuljetetaan paikalta pois koneellisesti peltoja ja tietä pitkin. Kuusiston kartanon ja linnanraunioiden ympäristössä on töiden aikana puiden käsittelystä ja työkoneesta varoittavia varoitusmerkkejä, joiden ohjeita kävijöiden tulee noudattaa. Alueella on myös useita luonnonhoidon töistä kertovia väliaikaisia infotauluja.

– Luonto- ja kulttuuripolun kulkureitillä saa liikkua vapaasti, mutta kulkeminen voi olla ajoittain haasteellista tai rajoitettua luonnonhoidon töiden toteuttamisalueella, kertoo luonnonsuojelun asiantuntija Markus Jaskari Metsähallituksen Luontopalveluista.

Kuusiston ennallistamisesta on hyötyä sekä luonnolle, muinaisjäännöksille että yleisölle

Ennallistamissuunnitelman tavoitteena on parantaa alueen luontotyyppien ja merkittävän eliölajiston elinvoimaisuutta. Tavoitteena on myös arvokkaiden arkeologisten kohteiden turvaaminen sekä niiden näkyvyyden parantaminen. Kuusiston vierailijoille ennallistaminen näkyy kulttuuriympäristön erottumisena ympäröivästä maisemasta paremmin. Työt tehdään muinaisjäännösten suojelun periaatteiden mukaisesti ja kunnioittaen Kuusiston linnanraunioita ja alueella olevia muinaismuistokohteita.

Lisätietoja:

Luonnonsuojelun asiantuntija Markus Jaskari, Metsähallitus, Rannikon Luontopalvelut: puh. 040 655 1318

Helmi-elinympäristöohjelman tunnus.Työ tehdään ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelman tuella. Ohjelman toimet auttavat satoja uhanalaisia lajeja sekä suurta osaa maamme uhanalaisista luontotyypeistä. Suojelemme ja ennallistamme soita, lintuvesiä ja rantaluontoa, perinnemaisemia sekä metsiä yhdessä kautta Suomen. Tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuus.

www.ym.fi/helmi