Julkaistu 14.12.2022

Kunnostettu vaellusreitti vie Kuhmon kauniisiin erämaihin – Metsähallitus on urakoinut Kuhmon retkikohteita kuntoon

Kainuun Kuhmossa on tänäkin vuonna laitettu retkeilyrakenteita kuntoon. Nuotiopaikkojen lisäksi on kunnostettu pidemmän vaelluksen mahdollistava polkuyhteys Iso-Paloselta Elimyssalon kautta Kokkamoon. Kunnostettujen kohteiden lisäksi on purettu huonokuntoisia ja käytöstä poistettuja kohteita.

Iso-Palonen–Elimyssalo–Kokkamo-välille on kunnostettu yhdensuuntainen vaellusreitti. Reitillä saa sopivasti kierrellen tehtyä jopa 80 kilometriä pitkän vaelluksen ja siellä pääsee kulkemaan Kuhmon vanhoissa metsissä, kauniissa suomaisemissa sekä harjujen huipuilla. Reitti on helppokulkuinen ja sopii kaiken tasoisille vaeltajille. Reitin varrelta löytyy laavuja, tulentekopaikkoja sekä käymälöitä. Vaellusreittiä on kunnostettu vanhoja reittipohjia hyödyntäen ja reitille on tehty uudet reittimerkinnät. Pitkostuksia ja siltoja on uusittu, Kokkamon alueella on esimerkiksi puoli kilometriä uusia pitkospuita. Reitin kehittämistä jatketaan, sinne rakennetaan vielä pysäköintialueet lähtöpisteille sekä lisätään maasto-opasteet. Ensi keväänä reitille avataan omat nettisivut.

Useamman vuoden kestäneet Levävaaran päärakennuksen ulkopuoliset kunnostustyöt puolestaan saatiin päätökseen kesällä 2022. Levävaara Kuhmossa on syrjäinen erämaatila, jonne ei koskaan ole ollut tietä. Kunnostustyöt aloitettiin keväällä 2020 maalaamalla päärakennus itsekeitetyllä punamultamaalilla. Ikkunat irrotettiin ja kuivatettiin Kuhmossa ja niiden kunnostustyö tehtiin Oulussa. Ikkunat laitettiin takaisin paikalleen loppuvuodesta 2021 ja viimeistely tehtiin alkukesästä 2022. Kohteen kunnostuksessa on otettu huomioon rakennuksen suojeluarvot.

– Levävaara on maakuntakaavassa suojeltu arvokas rakennusperintökohde. Kohdetta pidetään kunnossa resurssien salliessa, tavoitteena on kohteen hyvä ja sen rakennusperintöarvoja kunnioittava hoito, kertoo Metsähallituksen Luontopalvelujen kulttuuriperinnön erikoissuunnittelija Päivi Tervonen, jonka valvonnassa kunnostustyöt suoritettiin.

Uusia opasteita ja käymälöitä

Isompien kokonaisuuksien ohella maastossa on tehty kunnostustöitä lukuisilla kohteilla. Tienvarsiopasteita uusittiin yhteensä kahdeksaan paikkaan suojelualueille ja yksittäisille retkikohteille. Lisäksi tehtiin uudet maasto-opasteet Kieverrysjärville, Jonkerinsaloon, Siniselle polulle, Lentuakoskelle, Kilpelänkankaalle, Syväjärvelle sekä Hiidenporttiin.

Syväjärven pysäköintialueelle sekä Hiidenportin kansallispuiston Palolammen lähtöpaikalle rakennutettiin urakoitsijalla uudet esteettömät käymälät. Käymälöissä on kolmen kuution umpisäiliöt, joiden tyhjennys hoituu jatkossa kunnallisten jäteyritysten kautta.

Kesän aikana kunnostettiin myös useita tulentekopaikkoja. Nuotiokehikot istumapaikkoineen on laitettu uuteen uskoon Hanhilammen tulentekopaikalla, Jousisalmen laavun tulentekopaikalla sekä Hiidenportin Kitulanlammin laavulla. Jousisalmen laavulle tuotiin kunnostettu tulipuusuoja poistetulta Kuusamonkylän Myllyn nuotiopaikalta. Myös Jämäshovin, Ränkänsaaren, Juurikkajoen ja Ontipanpuron autiotupien pihapiirien nuotiopaikat kunnostettiin. Lehtosaaren autiotuvan pihapiirissä olevan saunan lattia sekä lauteet uusittiin.

Siltoja uusittiin eri kohteissa noin 100 metriä. Niitä uusittiin Papinsalmeen ja Elimyssalon Välijoelle. Tahkosenjoen Tahkonivalle sekä Viiksimojoelle kunnostettiin siltojen kannet sekä kaiteet. Myös Sinisen polun varrella olevia puronylityssiltoja uusittiin.

Perushuoltotyötä monipuolisten palveluiden mahdollistamiseksi 

Metsähallitus on tehnyt kunnostustöitä myös moottorikelkkaurilla. Vesakonraivausta on tehty 30 kilometriä Kuhmosta pohjoiseen, välillä Lammasjärvi–Kalliojoki–Kakspirttinen. Lisäksi roudan vaurioittamia siltoja kunnostettiin. Kelkkaurien kunnostustöihin on osallistunut myös alan harrastajista koostuva Kuhmon Kelkkateam ry.

Vuoden aikana on myös purettu vähän käytössä olleita, huonokuntoisia sekä käytöstä poistettuja retkeilyrakenteita. Kuusamonkylän Myllyn tulentekopaikka purettiin ja polttopuusuoja uudelleen sijoitettiin, myös Siltakosken laavu Jongunjoen varrelta purettiin. Iso-Palosen alueelta Nimettömän lammen, Oikunniemen ja Kuikkalahden laavut ja tulentekopaikat purettiin.

Rakennus- ja kunnostustöiden lisäksi Metsähallituksen Luontopalvelut on tehnyt Kuhmon kohteilla perushuoltotöitä, joihin kuuluu muun muassa jätehuoltoa, polttopuiden kuljetusta sekä kaatuneen puuston raivausta poluilta. Esimerkiksi polttopuuta viedään kohteisiin noin 150 kuutiota vuosittain, mikä tarkoittaa kolmea täysperävaunullista rekkakuormaa pyöreää puuta. Polttopuuna hyödynnetään myös puretuista palvelurakenteista jäävä polttokelpoinen puutavara.

Metsähallituksen Luontopalvelut on kunnostanut Kuhmon retkeilykohteita eduskunnan myöntämän lisärahoituksen turvin.

Lisätietoja:

luontovalvoja Hannu Haverinen, Metsähallitus Luontopalvelut: hannu.haverinen@metsa.fi, 0400 218 221