Julkaistu 22.7.2022

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Marasen tuvan kunnostustyöt alkavat heinäkuun lopulla

Metsähallituksen Lapin Luontopalvelut aloittaa kunnostustyöt Rovaniemen Marasenlammella sijaitsevassa Marasen tuvassa heinäkuun lopussa. Tuvan korjaustöissä keskitytään alapohjan, kuistin ja katon rakenteiden kunnostukseen. Lisäksi tupa kengitetään eli suoritetaan alimpien vaurioituneiden hirsien vaihto- ja korjaustyö.  

Pieni hirsirakennus.
Marasen tupa. Kuva: Siiri Tolonen / Metsähallitus.

Marasen tupa on eräkirjailija ja metsänhoitaja A.E. Järvisen ja hänen viiden erä- ja virkaveljensä vuonna 1933 rakennuttama eräkämppä. A.E. Järvinen mieltyi ympäristöön ja vietti siellä paljon aikaa hakien inspiraatiota kirjoitus- ja maalaustöihinsä. Marasenlammen rannalla sijaitseva kämppä pihapiireineen on kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde ja Marasen tupa on varjeltu Metsähallituksen ja Museoviraston välisellä sopimuksella.

Ympäröivästä alueesta perustettiin vuonna 1955 Järvisen aihkikko -niminen suojelumetsä. Järvisen aihkikon alueeseen kuuluu puustoltaan iäkäs harjualue, soita ja lampia. Nämä harjumetsät, suoalueet ja lammet muodostavat erämaisen kokonaisuuden.  Kohde sijaitsee nykyisin Rovajärven ampuma-alueella ja alue on puolustusvoimien käytössä. Tämän vuoksi alueella on ajoittaisia liikkumisrajoituksia. Rakennus on lukittuna, eikä siten yleisökäytössä.

Tuvan restaurointityöt suorittaa Tmi Jaakko Moilanen. Kunnostushanke toteutetaan valtion budjettirahoituksen turvin.

Lisätietoja