Julkaistu 19.6.2023

Kuhmon vesiretkeilyreitistön kehittäminen käynnissä

Rikkaat ja monipuoliset vesistöt antavat Kuhmolle mahdollisuuden profiloitua vesiretkeilyn kärkikohteeksi Suomessa. Metsähallituksen Luontopalvelut on käynnistänyt KIVA-hankekokonaisuuden, jonka tavoitteena on tehdä Kuhmon vesistöjen suomat retkeilymahdollisuudet tunnetuksi ja kohentaa keskeisten vesireittien palveluvarustus retkeilijöiden ja yritystoiminnan tarpeisiin.  

Retkeilijä kanootissa metsäisen saaren edustalla aurinkoisena kesäpäivänä.
Meloja Lentualla. Kuva: Eeva Pulkkinen.

Kuhmon rikkaat vesistöt tarjoavat mahdollisuuden monipuoliseen harrastamiseen ja virkistäytymiseen ympäri vuoden. ​Ne ovat kuitenkin melko heikosti tunnettuja. Opastusaineisto on vanhentunutta ja palveluvarustus huonossa kunnossa. ​

Kuhmon ihanat vedet avautuvat eli lyhyemmin KIVA-hankekokonaisuuden päätavoitteina on kartoittaa Kuhmon keskeiset melontareitit ja kunnostaa niiden varrella oleva palveluvarustus retkeilijöiden ja yritystoiminnan tarpeisiin huomioiden samalla alueen rikas kulttuuriperintö sekä kalastusmatkailun tarpeet. Soveltuvin osin huomioidaan myös esteettömän vesiretkeilyn mahdollisuudet.

Hankekokonaisuuden ensimmäisessä osassa, KIVAA KOHTI -hankkeessa kartoitetaan Kuhmon melontareitit ja muut vesiretkeilymahdollisuudet palvelumuotoilun keinoin ja tehdäänkokonaissuunnitelma niiden kehittämiseksi. Lisäksi KIVAA KOHTI -hankkeessa tehdään retkeilyrakenteiden kunnostussuunnitelma. Hankkeessa laaditut suunnitelmat ovat perusta hankekokonaisuuden seuraavien vaiheiden hakemiseen ja toteuttamiseen.

Kokonaissuunnitelman toteuttaa Suomen Maastotieto Oy, joka aloitti työt kesäkuun alkupuolella. Retkeilyrakenteiden kunnostussuunnitelma tehdään Luontopalvelujen omana työnä.

Kokonaisuussuunnitelman parissa tehtävä työ alkaa vesiretkeilyreittien nykytilakartoituksella, jossa huomioidaan niiden opastus ja viitoitus sekä reittien varrella olevat tauko- ja rantautumispaikat. Kartoitukseen sisältyy sidosryhmille ja muille reittejä hyödyntäville tahoille lähetettävä kysely, jolla kootaan reittien käyttäjien taustatietoja sekä tarpeita ja toiveita niiden kehittämiseksi. Tavoitteena on parantaa vesistöreittien houkuttelevuutta ja käyttäjäkokemusta.

KIVAA KOHTI on saanut rahoituksen Kainuun ELY-keskukselta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Tämä vaihe hankekokonaisuudesta kestää marraskuun 2023 loppuun. 

Hankekokonaisuuden myöhemmissä vaiheissa on tavoitteena tehdä tarvittavat rakenteiden kunnostustyöt ja saada reittien viitoitus ja opastus ajan tasalle. Kuhmon vesiretkeilymahdollisuudet tehdään tunnetuksi tuottamalla monipuolista esittely- ja viestintäaineistoa sekä painotuotteina että digitaalisina aineistoina. Toimenpiteillä tullaan vahvistamaan alueen toimijoiden yhteistyötä ja parantamaan mahdollisuuksia tuotekehitykseen ja liiketoiminnan kasvuun. Niillä on myös vahva kytkös muun muassa Kuhmon kaupungin toteuttamiin vesiretkeilyn ja kalastusmatkailun kehittämishankkeisiin.

Lisätietoja

  • Eeva Pulkkinen, Virkistyskäytön erityisasiantuntija, Metsähallitus, Luontopalvelut, puh. 0405768603, eeva.pulkkinen@metsa.fi

Euroopan unionin lippu sekä teksti: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tunnus.