Julkaistu 15.12.2023

Kuhmon vesiretkeily nytkähti kohti monipuolista reittiverkostoa – kehittämissuunnitelman tavoitteena palvella retkeilijöitä aloittelijasta konkariin

Kuhmon alueella on poikkeuksellisen mainiot mahdollisuudet elämykselliseen vesiretkeilyyn, jonka reitistö palvelisi monia erilaisia käyttäjäryhmiä, selviää Kivaa kohti -hankkeen teettämässä vesiretkeilyn kehittämissuunnitelmassa. Suunnitelman ohella Metsähallituksen Luontopalvelut on tehnyt hankkeessa vesiretkeilyä tukevien rakenteiden kunnostussuunnitelman. Hanke on saanut rahoitusta Kainuun ELY-keskukselta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. 

Kivaa kohti -hanke oli ensimmäinen kolmen Kiva-hankkeen kokonaisuudesta, jonka Metsähallituksen Luontopalvelut on käynnistänyt. Kivaa kohti -hankkeen tärkein tuotos on vesiretkeilyn kehittämissuunnitelma eli master plan, jonka on laatinut Suomen Maastotieto Oy.

Kehittämissuunnitelmassa nostetaan esille Kuhmon vesiretkeilyn vahvuuksia, heikkouksia ja kehittämistarpeita. Suunnitelman tekemisessä on osallistettu myös sidosryhmiä. Lisäksi Metsähallituksen Luontopalvelut on tehnyt kehittämissuunnitelman ohella omien retkeilypalveluidensa kunnostussuunnitelman, joka palvelee erilaisia retkeilyn tarpeita.

Kolmen Kiva-hankkeen tavoitteena on parantaa Kuhmon vesiretkeilyn mahdollisuuksia ja tunnettuutta. Tulevilla hankkeilla parannetaan vesireittien palveluvarustusta ja viestintäaineistoja, jotta retkeilijät, alueen yritystoiminta ja muun muassa kalastusmatkailu hyötyisivät niistä paremmin. Kiva tulee sanoista Kuhmon ihanat vedet avautuvat.

Kaksi melojaa kanootissa tyynellä kesäisellä järvellä, aurinko paistaa.
Melomassa Lentualla Kuhmossa. Kuva: Harri Tarvainen.

Kuhmon vesiretkeilyssä on potentiaalia, mutta kehittämistä tarvitaan

Kehittämissuunnitelmassa on otettu huomioon monet erilaiset tavat liikkua vesillä: suunnitelma painottuu melontaan, mutta suositellut toimenpiteet parantavat myös esimerkiksi sup-lautailijoiden, avovesiuijien ja veneilijöiden retkeilymahdollisuuksia.

Suunnitelman toimenpiteet jakautuvat kahteen osaan: vesiretkeilyn rakenteiden parantamiseen ja reittien tuotteistamiseen. Vesiretkeilyn rakenteiden kehittämistoimenpiteitä ovat esimerkiksi rantautumispaikkojen ja lähtöpaikkojen tienvarsiopastusten parantaminen ja rantautumispaikkojen sekä koskien ohituspaikkojen merkitseminen. Kunnostuksia suositellaan sekä Luontopalveluiden että muiden retkeilyrakenteiden ylläpitäjien kohteille.

Kehittämissuunnitelmassa on eritelty seitsemän eri Kuhmon alueen reitin kehittämisen haasteita ja mahdollisuuksia. Reittien taitotasovaatimus vaihtelee aloittelijasta konkariin. Reitit ovat Tervareitti, Kalliojoen reitti, Vieksin reitti, Saunajärven reitti, Kiekin reitti, Kymmensylisen–Ontojärven reitti sekä Jongunjoen reitti.

Yhdessä kiehtovan luonnon kanssa Kuhmon kulttuurihistoria tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia vesireittien tuotteistamiseen ja markkinointiin. Esimerkiksi Tervareitillä voi kulkea historiallisia virtoja ja vaikuttua Lentuan luonnonsuojelualueesta.

Kolmen hankkeen kokonaisuus jatkuu kunnostuksilla

Kivaa kohti -hanke alkoi vuoden 2023 alussa ja päättyi marraskuun lopussa samana vuonna. Hanketta on rahoittanut Kainuun ELY-keskus EU:n Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Seuraavassa Kiva-hankkeessa on kunnostusten vuoro. Kiva kunnostus -hankkeessa on tavoitteena tehdä kehittämissuunnitelmassa eriteltyjä kunnostuksia, esimerkiksi korjata retkeilyrakenteita ja  rantautumispaikkoja.

Viimeisessä, kolmannessa Kiva-hankkeessa  on tarkoitus tuottaa viestintä- ja markkinointimateriaalia sekä luoda yrityksille mahdollisuuksia vesiretkeilypalvelujen tuotteistamiseen.

Kivaa kohti -hankkeen kehittämissuunnitelma liitteineen (julkaisut.metsa.fi)

Lisätietoja

Venla Karkola, virkistyskäytön erityisasiantuntija, Metsähallitus, Luontopalvelut, puh. 0401678921, etunimi.sukunimi@metsa.fi

Eeva Pulkkinen, virkistyskäytön erityisasiantuntija, Metsähallitus, Luontopalvelut, puh. 0405768603, etunimi.sukunimi@metsa.fi