Julkaistu 25.2.2019

Kristiinankaupungin Tiukanjoen ruoppausluvan käsittely ei ole edennyt asianmukaisesti

Kristiinankaupungin Tiukanjoen varrella sijaitsevan Tiilitehtaanmäen Natura 2000 -alueen ruoppausluvan käsittely ei ole edennyt asianmukaisesti, mistä syystä alueella aloitetut toimenpiteet tulisi Metsähallituksen mukaan keskeyttää.
Varsinaiset ruoppaustoimet eivät tapahdu Metsähallituksen kiinteistöllä, mutta Metsähallituksen huoli liittyy ruoppausalueelle johtaviin kulkureitteihin, jotka sijaitsevat Metsähallituksen hallinnoimalla alueella. Kulkureitit eivät saa aiheuttaa haitallisia vaikutuksia alueen Natura 2000 -luontotyypeille ja uhanalaisille lajeille. Kristiinankaupunki aloitti kuitenkin ruoppaustöiden valmistelut alueella hakkaamalla kulkuväylät ilman Metsähallituksen suostumusta ja neuvotteluja.
Aluehallintovirasto AVI on jättänyt tiedottamatta Metsähallitusta toukokuussa myönnetystä päätöksestä. Päätös tuli Metsähallituksen tietoon vasta tammikuussa, jolloin valitusaika oli jo päättynyt. Lisäksi ruoppausluvassa ei ollut käsitelty kulkureittejä riittävästi, vaan jätetty ruoppausalueille kulkemisesta sopiminen maanomistajien ja kaupungin väliseksi asiaksi. Metsähallitus on hakenut luvan valitusajan palauttamista Korkeimmalta hallinto-oikeudelta ja asian pikaista käsittelyä.
– Jos lupamenettely olisi edennyt asianmukaisesti, olisimme voineet neuvotella kaupungin kanssa siitä, miten toteuttaa kulkureitit pienintä mahdollista haittaa suojelualueelle aiheuttaen, sanoo aluepäällikkö Mikael Nordström Metsähallituksesta.
Metsähallitukselle on lain mukaan annettu tehtäväkseen luonnonsuojelualueiden hoito sekä muita luontotyyppien ja lajien suojeluun liittyviä tehtäviä. Natura 2000 -alueilla voidaan sallia vain toiminta, joka ei uhkaa suojeltavia luontoarvoja.
Lisätietoja:
Aluepäällikkö Mikael Nordström, puh. +358 400 445 234, mikael.nordstrom@metsa.fi