Julkaistu 17.10.2018

Koululaiset kutsutaan pelastamaan elintärkeät kosteikot

Liminganlahden luontokeskuksessa lanseerataan käyttöön uusi tietokonepeli, jonka on tarkoitus syventää koululaisten luontotietoutta. Kosteikko-pelissä pelaaja kokee nahoissaan, kuinka ihmisen toimet tuovat harmia vesistöille, ja toisaalta, mitä hän voi tehdä luonnon pelastamiseksi.

Liminganlahdella etsitään jälleen uusia keinoja, joilla viestiä erityisesti lapsille ja nuorille kosteikkojen suojelun tärkeydestä.

– Usein kuulee sanottavan, että kosteikot ovat joutomaita, hyödyttömiä rääseikköjä ja sääskihelvettejä. Toivottavasti pelin avulla ajattelutapa muuttuisi, Ulla Matturi, Liminganlahden luontokeskuksen hoitaja, toivoo.

Uudessa luontopelissä pelaaja joutuu tasapainoilemaan elinkeinojen ja luonnonsuojelun välillä. Kosteikko-pelissä veden matka alkaa suolta jatkuen puroa pitkin lintujärvelle, ja sieltä jokea pitkin alas merenrantaan. Ihmisen toiminta aiheuttaa kosteikkoluonnolle monenlaista harmia, mutta ilman maa- ja metsätaloutta tai erilaisia tuotantolaitoksia emme tulisi toimeen.

Usein kosteikkojen huono kunto huomataan vasta, kun rehevöityneellä järvellä ei voi enää kalastaa ja uida, tai arvokasta marjasatoa ei saada suon ojituksen vuoksi.

Pelin tavoitteena on löytää tasapaino lajien säilymisen, rahan ansaitsemisen, virkistyskäytön ja talouselämän välille. Mitä enemmän pelastetaan lajeja, sitä parempi on pelitulos.

Kosteikkopelin on toteuttanut oululainen pelitoimisto LudoCraft Oy ja käsikirjoittajana on toiminut Liminganlahden luontokeskuksen hoitaja Ulla Matturi. Kosteikkopelin tueksi tehdään opetuspaketteja, jotka syventävät koululaisten tietämystä ja tukevat uutta opetussuunnitelmaa.

Kosteikko-peli löytyy 19.10.2018 lähtien luontokeskuksen näyttelytiloista ja tästä eteenpäin sitä voivat kokeilla kaikki innokkaat. Luontokeskus kutsuu myös syyslomalaisia kokeilemaan pelitaitojaan ja retkeilemään syksyiselle Liminganlahdelle.

Kosteikko-peli on tuotettu osana Hydrologia-LIFE-hankkeen viestintää.

Laaja, EU-rahoitteinen hanke auttaa suo- ja vesiluontoa, joka on viime vuosikymmeninä voimakkaasti uhanalaistunut. Hankkeessa mm. tukitaan ojia lähes sadalla suolla ja kunnostetaan yli 30 km puroja. Samalla turvataan turpeen hiilivarastoja sekä parannetaan tulvasuojelua, veden laatua sekä riistamaita.

Lisätietoja

Ulla Matturi, Metsähallitus: ulla.matturi(at)metsa.fi, p. 040 129 3357