Julkaistu 11.6.2021

Koululaiset kesätöissä: puuntaimien istutuksessa valtion mailla

Kainuun ja Koillismaan valtion mailla on metsänistutus täydessä vauhdissa. Nelisenkymmentä koululaista ja metsäalan harjoittelijaa sai Metsähallituksesta mieleisen kesätyönpaikan ja ovat istutushommissa yhdessä metsureiden ja metsäpalveluyrittäjien kanssa.

Kesätyöntekijät ovat perinteiseen tapaan koululaisia, joista monelle istutustyömaa on ensimmäinen kesätyöpaikka. Pohjanmaa- Kainuun alueella koululaisia ja heidän ohjaajinaan toimivia metsäalan opiskelijoita on nelisenkymmentä. Suurin osa nuorista on niissä kunnissa, joissa on paljon valtion maita eli Koillismaalla, Kuhmossa ja Suomussalmella. 

Koululaiset tulivat töihin noin viikko sitten ja pesti jatkuu juhannukseen. ”Jokaista koululaisryhmää johtavat metsätalouden harjoittelija ja Metsähallituksen vastuumetsuri, jotka huolehtivat perehdytyksestä ja muista työmaihin liittyvistä kysymyksistä.”, kertoo metsänhoitoesimies Mari Pyykkönen Suomussalmelta.
  
”Metsänuudistamista viljellen tehdään paitsi istuttamalla myös männyn kylvönä. Kylvön osuus Pohjanmaa-Kainuun valtion mailla on noin kolmannes viljellen uudistettavasta pinta-alasta. Kylvö tapahtuu nykyisin hyvin tehokkaasti konekylvönä maanmuokkauksen yhteydessä. Jatkuvapeitteisten metsänkäsittelymenetelmien lisääntyvä käyttö vähentää jonkin verran viljellen tapahtuvaa uudistamista tulevaisuudessa.”, toteaa metsänhoitopäällikkö Tarmo Myllymäki Metsähallitus Metsätalous Oy:stä.

Pohjanmaa- Kainuun alueella istutettavien taimien määrä on nyt keväällä 5,5 milj. kappaletta. Pottiputken varressa ovat koululaisten lisäksi Metsähallituksen omat metsurit ja metsäpalveluyrittäjät.

Lisätietoja Pohjanmaa-Kainuun alueelta:
Metsähallitus Metsätalous Oy, metsänhoitopäällikkö Tarmo Myllymäki p. 0400-587375

Lisätietoja paikkakunnittain:
metsänhoitoesimies Tuomas Moilanen, p. 040-6324 226 (Koillismaa)
metsänhoitoesimies Mari Pyykkönen, p. 0206396031 (Suomussalmi)
metsänhoitoesimies Hanna Karppinen, p. 020639 6351 (Kuhmo ja Sotkamo)
metsänhoitoesimies Aarni Tolonen, 040- 1490 028
(Kajaani, Puolanka, Vaala, Ristijärvi, Hyrynsalmi, Paltamo)
metsänhoitoesimies Mikko Ojamaa, p. 040- 7519323 (Keski- Pohjanmaan alue)