Julkaistu 26.10.2020

Kouluille ja päiväkodeille vinkkejä saamen kielillä luonnon tarkkailuun vuoden jokaiselle päivälle

Seuraa kasveja ja eläimiä tai vaikkapa lumen syvyytä ja ilman lämpötilaa vuoden kierrossa! Nyt se on mahdollista myös saamen kielillä. Metsähallituksen Luontopalvelut on laatinut saamelaisten kotiseutualueen kouluille ja päiväkodeille luonnon havainnoinnin avuksi inarin-, koltan- ja pohjoissaamenkielisen luonnonhavainnointikalenterin, joka julkaistiin saamen kielten viikolla.

Luonnonhavainnointikalenterissa eli fenologisessa* kalenterissa on innostavia tehtäviä vuoden jokaiselle päivälle. Kalenteria voi käyttää apuna ja innostuksena luonto-opetuksessa kouluissa ja päiväkodeissa, ja sitä voi täyttää yhdessä tai yksin.

Luontohavaintojen tekoa varten ei tarvitse mennä kauas, riittää kun astuu ulos ovesta! Apuvälineitä ei monta tarvitse, värikynillä, lämpömittarilla ja lumensyvyyttä mittaavalla harjanvarrella pääsee jo pitkälle. Tehtävien lisäksi vuoden jokaiseen kuukauteen liittyy kirje Urho Kekkosen kansallispuiston menninkäiseltä, Ukselmapään Elskalta. Elska-menninkäinen innostaa luonnon tarkkailuun kertomalla omia havaintojaan, joita hän tekee aitiopaikalla kansallispuiston sydämessä Ukselmapää-tunturilla.

Kalenterin saa kuka tahansa käyttöönsä

Aineistoa toimitettiin saamelaisalueen kouluille ja päiväkodeille Saamen kielten viikolla 19.–25.10. Lisäksi aineistoa toimitettiin saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolelle kouluihin, joissa on saamenkielisiä luokkia tai joissa opetetaan saamen kieltä. Kalentereja saavat halutessaan myös saamen kielten aikuisopiskelijat sekä kaikki muutkin halukkaat käyttöönsä.

Luontokasvatus ja -opastus on osa Metsähallituksen työtä, ja teemme myös saamenkielistä luontokasvatusta. Luontokasvatusaineiston tuottamisen lisäksi tehdään myös koulu- ja päiväkotivierailuja ja järjestetään retkipäiviä Pohjois-Lapissa. Luonnontarkkailu- eli fenologinen kalenteri on tehty osana Lapin ELY-keskuksen hallinnoimaa Lapin luontokasvatus- ja tiedotushanketta (2010–2013). Nyt kalenteri on käännetty saamen kielille PAN – Pohjoisen luonnonilmiöt -projektissa, jota vetää Metsähallituksen Lapin Luontopalvelut.  PAN-projekti saa EU:n ENI Kolarctic -naapuruusohjelmarahoitusta, ja tämän kansainvälisen luonnonsuojeluyhteistyön merkeissä myös projektin norjalainen kumppani NIBIO (Norjan Biotalousinstituutti) jakaa tätä saamenkielistä luontokasvatusmateriaalia kouluille Paatsjoen alueella ja Finnmarkin läänissä.

Lisätietoa

Suunnittelija Kristiina Aikio, Metsähallitus, puhelin 040 4804424, sähköposti kristiina.aikio(at)metsa.fi

* Fenologia on biologian osa-alue, joka tutkii eliöiden toiminnan ja käyttäytymisen vuodenaikaista ja vuosittaista vaihtelua.