Julkaistu 11.11.2020

Koskien kunnostus jatkuu Ruunaalla – Kirppuvirta ja Neitikosken alue suljetaan väliaikaisesti

Uhanalaisten järvilohien ja -taimenten elinolot Ruunaan retkeilyalueen koskissa kohentuvat ensi viikolla entisestään, kun helikopteri kuljettaa Kirppuvirtaan ja Neitikoskeen 450 tonnia soraa. Kunnostuksilla parannetaan vaelluskalojen lisääntymis- ja poikasalueita.

Työt kunnostuskohteilla alkavat maanantaina 16. marraskuuta, ja alue suljetaan kalastajilta ja retkeilijöiltä turvallisuussyistä päivittäin kello 7–17. Työt pyritään saamaan päätökseen perjantaihin 20. marraskuuta mennessä. Reiteille asetetaan opasteet ja asiasta tiedotetaan Metsähallituksen eräluvat.fi- ja luontoon.fi-sivustoilla. Muilla alueilla kalastus ja retkeily voivat jatkua normaalisti.

Marraskuu on kalastuksen osalta hiljainen kuukausi Ruunaalla. Istutetun, rasvaeväleikatun taimenen kuturauhoitus on voimassa 30. marraskuuta asti, joten kalastus kohdistuu muihin lajeihin. Uhanalaiset järvitaimen ja -lohi ovat rauhoitettuja ympäri vuoden.

Ruunaan koskia on kunnostettu useampana vuonna osana Lieksanjoen vaelluskalakärkihanketta. Nyt tehtävät kunnostukset ovat hankkeen viimeisiä toimenpiteitä. Hankkeessa ovat olleet mukana Metsähallitus, Luonnonvarakeskus, Lieksan kaupunki, Pielisen-Karjalan kalatalousalue, Kemijoki Oy ja Future Missions Oy. Hankkeen on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Savon ELY-keskuksen kautta. Helikopterikuljetukset suorittaa Agrolentopalvelu.

Lisätiedot

Eräsuunnittelija Eero Hartikainen, 040 821 9679, eero.hartikainen@metsa.fi
Metsähallitus, Eräpalvelut

Tutkimusteknikko Markku Gavrilov, 040 518 4128, markku.gavrilov@luke.fi
Luonnonvarakeskus