Julkaistu 1.12.2021

Koroistenniemelle uusi risti ja kivirakenteiden korjausta

Koroistenniemellä sijaitsi 1200-luvun toiselta neljännekseltä 1300-luvun taitteeseen asti Suomen ensimmäinen kirkollinen keskus, johon kuului tuomiokirkko hautausmaineen ja piispan residenssi. Alue erottuu maisemassa edelleen selvästi, erityisesti kirkon kiviperustuksen sisälle pystytetyn valkoisen puuristin ansiosta.

Risti on ollut osa Koroistenniemen maisemaa aina 1950-luvun alusta asti. Se on uusittu edellisen kerran 1998 ja viime vuosina sen kunto on heikennyt voimakkaasti. Metsähallituksen Luontopalvelut teetätti uuden ristin piikkiöläisellä puusepänliike Puupala Oy:llä. Uusi risti nostettiin vanhalle paikalleen niemen kärkeen 30.11.2021.

Suuri risti pystytetty joen rannalle taustalla kerrostaloja.
Koroistenniemen uusi risti. Kuva: Hilja Palviainen.

Kohde on ainutlaatuinen Suomen historiassa, sillä se on ensimmäisiä järjestäytyneen vallan keskuksia Suomen alueella. Koroistenniemellä on nähtävissä puukirkon ja muurattujen kivirakenteisten asuintalojen jäänteitä, maavalli ja vallihauta.

Alueen hoidosta vastaava Metsähallitus on yhdessä Museoviraston sekä Varsinais-Suomen alueellisen vastuumuseon kanssa kartoittanut muinaisjäännösalueen hoitotarpeet.

– Ensi vuonna alueella korjataan ja huolletaan kivirakenteita sekä tehdään niihin liittyvää suunnittelua ja arkeologisia tutkimuksia. Toimenpiteillä säilytetään kohteen historiallinen suojeluarvo ja saadaan uutta tietoa tämän keskiaikaisen kohteen historiasta, kertoo Metsähallituksen arkeologi, erikoissuunnittelija Tanja Tenhunen.

Metsähallitus on hoitanut Koroistenniemen kulttuuriympäristöä vuodesta 2014. Alue niitetään kesäkaudella kahdesti kuussa. Tänä vuonna niittämisen lisäksi aluetta on hoidettu muun muassa poistamalla rinnealueilta runsain määrin orapihlajaa. Lisäksi Metsähallitus järjesti menneenä kesänä yhdessä Turun kaupungin ja Elävän Kulttuurin Koroinen ry:n kanssa kaupunkilaisille heinätalkoot niemellä.

Alueen hyvän hoidon mahdollistaa Metsähallituksen ja Rikosseuraamuslaitoksen tiivis yhteistyö, ja Koroistenniemen hoitajat tulevat pääosin Käyrän avovankilasta.

– Vastaavanlaisena vankityönä hoidetaan myös useita muita alueita Varsinais-Suomessa, kuten Kuusiston piispanlinnan raunioita ja Liedon Ristinpeltoa. Suurimpana kohteena on Teijon kansallispuisto, jonka huoltotöihin vangit osallistuvat, kertoo Metsähallituksen puistomestari ja vankityönjohtaja Okko Salo.

Lisätietoa:

Erikoissuunnittelija Tanja Tenhune, Metsähallitus, Luontopalvelut: tanja.tenhunen@metsa.fi, puh 040 7075631

Vankityöhön liittyvät kysymykset:

Puistomestari ja vankityönjohtaja Okko Salo, okko.salo@metsa.fi, puh. 040 5138671

Koroistenniemi (luontoon.fi)