Julkaistu 17.6.2021

Kolin luontokeskus Ukon retkinäyttelyn ja tilauudistusten suunnittelun ja rakennuttamisen kilpailutus käynnistyi

Metsähallitus uudistaa Kolin luontokeskus Ukon tiloja ja näyttelyjä keväällä 2022. Hankinnan kilpailutus alkoi tänään. Suunnittelun ja toteutuksen tarjouskilpailu järjestetään kaksivaiheisena menettelynä. Nyt julkaistulla osallistumispyynnöllä kerätään ehdokkaita, joista kolme eniten pisteitä kerännyttä valitaan mukaan neuvotteluihin lopullisista tarjouksista.  

Osallistumispyyntöön on aikaa vastata 29.6.2021 saakka. Osallistumispyynnön tarkempiin tietoihin ja dokumentteihin voi tutustua Tarjouspalvelu -toimittajaportaalissa. Suunnittelun tekee kilpailutuksen voittanut yritys yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Uudistukset toteutetaan valtion lisäinvestointivaroilla. Suurin osa 200 000 euron budjetista käytetään uudistusten suunnitteluun ja toteuttamiseen.

”Tuleva retkinäyttely ja tilauudistukset tulevat parantamaan luontokeskuksen palveluja lisäämällä asiakkaiden omatoimista tiedonhakua alueen retkeilyreiteistä ja -palveluista, sekä antamalla tietoa siitä, kuinka retkeillä turvallisesti ja vastuullisesti niin toiset retkeilijät kuin luonto huomioon ottaen. Luontokeskuksen käyntimäärät ovat  tuplaantuneet muutamassa vuodessa ja uudistuksilla vastaamme myös nopeasti kasvaneeseen retkeilytiedon kysyntään”, erikoissuunnittelija Katja Vuorensyrjä Metsähallituksesta kertoo.

Uudistusten myötä Kolin luontokeskuksesta tulee Pohjois-Karjalan biosfäärialueen täyden palvelun luontokeskus. Retkinäyttelyssä esitellään Kolin lisäksi muiden biosfäärialueen suosittujen suojelu- ja retkeilykohteiden, kuten Patvinsuon ja Petkeljärven kansallispuistojen sekä Ruunaan retkeilyalueen retkeilyreittejä, ja -palveluja. Metsähallitus tekee biosfäärialueyhteistyötä alueen koordinaattorin, Pohjois-Karjalan ELY -keskuksen kanssa.

Retkinäyttelyn rakentamisen lisäksi luontokeskuksen myymälätilat, retkeilyneuvontapiste ja lasten leikkinurkkaus uudistetaan. Metsähallituksen lahjatavara- ja kirjamyymälän lisäksi luontokeskuksen yrittäjä Koli Shop Retkitupa saa uudistuneet tilat käyttöön. Lapset ovat luontokeskuksen tärkeitä asiakkaita ja siten myös lasten leikkinurkkaus saa uuden ilmeen. Tavoitteena on, että kaikenikäiset retkeilijät ja matkailijat viihtyisivät niin retkinäyttelyssä kuin muissakin luontokeskuksen tiloissa.

Kolin luontokeskus Ukon uudistusten lisäksi koko Kolin kansallispuiston opastusviestintää uudistetaan mittavasti. Luontopolkuja teemoitetaan niin, että reittien varrella on tarinoita Kolin kansallispuistosta, sen historiasta ja luonnosta, sekä monenlaista osallistavaa tekemistä.

”Retkinäyttely ja polkujen opasteet täydentävät toinen toisiaan. Retkinäyttely avaa kävijöilleen Kolin polkujen teemoja ja houkuttelee tutustumaan niihin”, kertoo projektipäällikkö Satu Naumanen Metsähallituksesta.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Satu Naumanen, Metsähallitus, Järvi-suomen Luontopalvelut, satu.naumanen@metsa.fi, puh. 040 356 6203

Osallistumispyyntö -Kolin luontokeskus Ukon suunnittelu ja toteutus (tarjouspalvelu.fi)